lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
donate
Our website is made possible by displaying online advertisements.
Please consider supporting us by disabling Adblock.

63. Rally Sweden 2015

12. 2. – 15. 2. 2015, Karlstad • snow - ice 308,00 km • Other years
WRC #2WRC 2 #2WRC 3 #2

Info

SS21

9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"We gave it everything, we cut a bank and we were stuck. Okay, we tried, that's the main thing. Hopefully we'll get some more luck next time." / "Dali jsme do toho vše, ale vlétli do závěje. Zkusili jsme to, to bylo hlavní. Doufám, že příště budeme mít víc štěstí."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"What a win, honestly! I'm really, really proud of this one. I was faster that everybody this weekend but my starting position was so bad. It's a happy ending." / "To je vítězství! Jsme na něj opravdu pyšný. Byl jsem nejrychlejší ze všech, ale startovní pozice byla nevýhodná. Ale nakonec je to happy end."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"We have to wait. I was maximum. I took big risks. I am happy. It's like a wake-up call for the team and I hope we can be in this position more often!" / "Jel jsem naplno, moc jsem riskoval. Jsem spokojen. Věřím, že na podobných pozicích budeme častěji."
8
flagPaddon Hayden - Kennard John
"A lot of people had problems, we had a spin on the first day, a lot to learn moving forward." / "Hodně jezdců mělo problémy, i my jsme první den udělali hodiny, je co se učit."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"It's been frustrating at points, but i'm really really happy with the progress this weekend!" / "Místy to bylo frustrující, ale celkově jsem moc spokojen s pokrokem, co jsme udělali."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"Just a fast right, I touched the rear and it sucked in the front." / "V rychlé pravé jsme zachytili zatkem a přetočilo nás to."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"I'm happy with the speed we showed this weekend. A few mistakes early on, but after the disappointment in Monte Carlo this is good for our motivation." / "Jsem spokojen s rychlostí, kterou jsme tu předvedli. Pár chyb, ale po zklamání na Monte je to pro nás nová motivace."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"We did a good stage here and for the first time this rally the car is working well. It's very disappointing to know what I could have had all rallly." / "Auto poprvé fungovalo, jak mělo. Je zklamáním vědět, co jsme tady mohli zajet."
20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"I enjoyed it so much. Okay, the conditions in the snow were new to me, but getting used to a World Rally Car was even more of a challenge. I'm happy. The team gave me a fantastic car and I hope to see you all again soon." / "Moc jsem si to tu užil. Jízda na sněhu pro mě byla nová a rychle jsem si zvykl. Jsem spokojen, tým mi dal fantastické auto a doufám, že se zase brzy uvidíme."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Had a good run & drove as fast as I could. Many places where slippier than in the morning.Think it’s not gonna be enough but let’s see." / "Zajel jsem to nejlépe, jak jsem mohl. Hodně míst klouže víc než ráno. Myslím, že to nebude stačit, ale uvidíme."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"I had a proper spin in there! But it was good. I will come back stronger." / "Udělal jsem tam pořádné hodiny, ale dobré. Vrátím se silnější."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"This rally I haven't really done a mistake. Unfortunately we weren't able to finish in the points but overall really good." / "Tuhle soutěž jsme neudělal chybu. Bohužel jsme nebyli schopni dojet na bodech, ale celkově dobré."

SS20

7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"Good stage, close to perfect. Good fun, everything is still open" / "Dobrá zkouška, skoro nešla zajet lépe. Vše je stále otevřené."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"I missed a second on the last right hand corner. It's going to be a very exciting last stage…" / "V poslední zzatáčce jsem nechal vteřinu. Poslední zkouška bude dost zajímavá..."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"I need more. Not a perfect stage for me. I hit a few snow banks." / "Potřeboval jsem najet víc. Nebyla to perfektní zkouška pro mě, párkrát jsem trefil bariéry."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Not a lot really. Don't know if we are able to fix the car or not. If we are, we can push. I think the problem is electrical." / Nevím, jestli jsme schopni to opravit. Jestli ano, zabereme. Myslím, že je to elektrický problém...
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"Really nice stage, very nice conditions. We can't do anything big now, just keep the pace." / Opravdu krásná zkouška, parádní podmínky. Teď nemůžeme udělat nic moc velkého, jen udržovat tempo...
8
flagPaddon Hayden - Kennard John
"There's no point now in trying to take any risks, we'll try to tidy the notes up for next year. Lot of work." / Nemám šanci vybojovat nějaké body, takže neriskuji, snažíme se zlepšit rozpis pro příští rok. Spousta práce...
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"Really huge moment, I was pushing, big corners, I didn't manage one of them." / Hodně velká krize, tlačili jsme, na šestku jsme šli skoro přes budku..
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"I didn't have a great feeling, I felt we could have gone harder, more grip than it looked on the surface. Fast stage." / Neměl jsem úplně dobrý pocit, myslím, že jsme mohli jet lépe, přilnavosti bylo víc než se zdálo. Rychlá zkouška...
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"Just a little bit cautious this morning, difficult to find that commitment on the fast corners. Just have to keep my rhythm." / Jsem teď po ránu trochu opatrný, těžko hledám správnou stopu v rychlých zatáčkách. Udržuji tempo..
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"Okay, a little bit long stage, fast sections not correct, but okay." / Dobré, trochu dlouhá zkouška, rychlé části jsem nejel ideálně, jinak ok...
20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"He had a big moment, he's stuck in the snow bank, I could just avoid him. [Solowow stuck in SS20] / Solowow měl krizovku, vletěl do závěje, vyhnul jsem se mu...
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"I am flat out everywhere, I try! If you don't have a moment in the Swedish Rally, you can go home!" / "Jedu všude naplno. Pokud ve Švédsku nemáte krizovku, tak se raději vraťte domů."
18
flagSołowow Michał - Baran Maciej
Stopped in stage / Stojí...
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"We accept the decision [Steward's penalty], but it's difficult." / "Penalizaci přijímáme, ale je to těžké."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I've been playing with different things, same things that work in the old car don't work in the new car." / "Hraji si s různými nastaveními. To, co fungovalo na starém autě, nefunguje na novém."
37
flagBertelli Lorenzo - Bernacchini Giovanni
"We had a spin in the first one, but the grip was better in this one, and we had to adjust." / "Na předchozí RZ jsme udělali hodiny, tady byl lepší grip."

SS19

7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I had a problem with my intercom after 500metres, it was very distracting, my co-driver couldn't hear me." / Po startu jsem měl problém s interkomem, Nicolas mě neslyšel...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"I had a problem with my handbrake. I blocked all for wheels two times and we hit a snow bank." / "Měl jsem problém s ruční brzdou, zablokovala se všechna kola a šli jsme do závěje."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"I was a bit too wide in the fast section. An okay stage for us to begin with. The stage was in great condition, maybe I could have gone faster. Now we have to push like crazy." / "V rychlých místech jsem jel asi moc bokem. Zkouška byla v perfektním stavu, možná jsem mohl být rychlejší. Teď budeme muset jet jak šílení."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"I slowed down because he [Ostberg] was in the road, I hope others slow down too." / "Musel jsem zpomalit, protože Ostberg překážel na trati. Doufám, že ostatní také museli."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Is in the snowbank / Je v závěji...
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"No, it's not [been a great start]. I tried my best to find the rhythm." / "Není to nejlepší start. Zkoušel jsem hledat správný rytmus."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Stopped in the stage / Zastavil v RZ
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"Just some small changes last night, nothing major, but it seems to be okay." / "Přes noc jsme udělali pár změn v nastavení, nic velkého, ale asi to funguje."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I had a clean stage. But it's quite easy to get the wrong rhythm. It's quite slippery" / "Bez problémů. Ale je snadné chytit špatný rytmus, dost to klouže."
20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"It's very difficult to read the road… but we enjoyed this one [stage], it's one of the most difficult ones on the rally" / "Velice těžce se čte trať, jedna z nejtěžších zkoušek soutěže."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"Very, very nice stage. I am pushing, I have pushed all weekend! I cannot do better! Car is working, no problem." / "Moc hezká zkouška. Tlačím, stejně jako jsem tlačil celý víkend. Nejde to lépe."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Fantastic. Never better. I haven't felt so comfortable in the new car. I have finally discovered something that I should have found two months ago. I can't tell you what. Something on the car, It helps me drive the car and it's going to help me reset for Mexico." / "Fantastické. Konečně jsen na novém autě objevil něco, co jsem tam měl najít už před 2 měsíci. Nemohu říci, o co jde. Něco, co mi lépe pomáhá ovládat vůz a pomůže mi to navnadit na Mexiko."
37
flagBertelli Lorenzo - Bernacchini Giovanni
"We had a small moment. A lot of road cleaning in here. Not perfect. I just want to complete the rally now." / "Měli jsme menší krizovku. Na téhle zkoušce se hodně čistí trať. Chci už jen soutěž dokončit."

SS18

20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"I actually flew on Colin's Crest now! But we lost sixth gear so we lost time. We made some progress earlier..." / "Na Colin Crestu jsem doslova letěl. Přišli jsme o šestku a ztratili tak nějaký čas. Ale je tu pokrok."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"I had to reverse twice and lost about twenty seconds." / "Dvakrát jsem musel couvat a ztratil tak 20 vteřin."
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"It is working today! Not really happy with every stage, but at the end of the day, we are happy!" / "Nejsme spokojen s každou dnešní zkouškou, ale celkově spokojen jsem."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"Not really [happy with his time], thinking about something different. Not good, need to concentrate." / "Nejsem spokojen, myslím i na jiné věci, musím se víc soustředit."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"Places where I was not quite sure, trying to be clean, and then half-way through the tyres started to go off..." / "Tam, kde jsem si nebyl jist, jsem jel čistě. No a v polovině zkoušky nám začaly odcházet pneumatiky."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I had a big big push to be honest! We lost maybe 3 or 4 seconds, but this is one of the best stages i've ever done!" / "Strašně moc jsem tlačil. Ztratil jsem možná 3-4 vteřiny, ale jinak je to jedna z nejlepších zkoušek, co jsem kdy zajel."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"We will give it everything, no complaints, I was quite happy with that." / "Dáme tomu vše, bez výmluv. Jsem spokojen."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"We are disappointed, but that's the way it is. It's very difficult tomorrow. I don't think I have a chance, but we will try." / "Jsme zklamaní, ale tak to je. Čeká nás náročný zítřek, myslím, že nemáme šanci, ale zkusíme to."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Happy with my pace. Whatever others do, I did my best." / "Jsem spokojen se svým výkonem. Bez ohledu na to, co zajedou ostatní, jsem zajel nejlépe jak jsem mohl."

SS17

3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I have a very good road position. It's an advantage. When I have it, I have to take it!" / "Mám výhodu startovní pozice. Je to výhoda a když ji mám, musím ji využít."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"Something is wrong, we have to try and change something ready for next stage." / "Něco je špatně, auto je nedotáčivé, zkusíme něco vymyslet před další zkouškou."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Awful. Very difficult to get a good run because there is so much loose snow." / "Strašné. Je těžko tu neco zajet, když je tu taková břečka."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"I didn't throw anything away, but it was terrible to be first on the road here. It was that bad. Probably five seconds here. It's a shame that we have to follow the stupid historic rally." / "Nic nevzdávám, ale když jsem tu první na trati, tak tu nechám 5 sekund. Škoda, že musíme jet po těch debilních historicích."

SS16

20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"I got stuck on the entry of the snow bank, cost me more than a minute." / "Zůstal jsem v závěji a stálo mi to přes minutu."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"There is more gravel with every passing car. We are losing quite a lot of studs and overheating the tyres. It's a concern for last stage." / "Každým autem je tam víc šotoliny. Ztrácíme na ní hřeby a přehříváme pneu. To bude klíčové pro poslední RZ."
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"In the gravel we don't want to push the tyres too much, the conditions are really rough on them." / "Na šotolině jsme šetřili pneumatiky."
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"On this stage it's so important to have good pace notes - especially in the fast sections. We were a little out there." / "Na téhle zkoušce musíte mít správný rozpis, hlavně pro rychlé pasáže. My byli trochu mimo."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"A horrible stage for us. A bad feeling. The car wouldn't turn-in. I have no idea why." / "Pro nás hrozná zkouška. Auto nechtělo zatáčet, netuším proč."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"The road is getting quicker and quicker, it's quite simple. I have the advantage!" / "Trať se neustále zrychluje, to je moje výhoda."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"When the grip is there it's very good, but then all of a sudden it's like there isn't any grip." / "Když je grip, je to dobré, ale pak najednou grip není..."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Okay stage, I was a little bit disappointed after the last stage, I tried to keep clean and be clever..." / Dobrá zkouška, byl jsem trochu zklamaný po té předchozí, snažil jsem se jet rozumně a čistě...
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"Every year, I never get it right! It's unbelievable. I got no speed. Every time, every year the last split, different corner!" / Každý rok totéž, nikdy to tu neprojedu správně! Neuvěřitelné. Neměl jsem rychlost. Vždy, každý rok poslední mezičas, přestože jsou to různé zatáčky!
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"It is tough to be honest, the gravel is giving you some grip but then there is a lot of soft snow..." / Upřímně je to hodně drsné, šotolina místy přidává přilnavost, ale pak je tam spousta míst s měkkým sněhem...
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Not that good, but it was not that bad either. I think you have to follow the lines [in order to win this rally!]" / Né moc dobré, ale né tak špatné jako ta předchozí. Myslím, že je nutné držet se ve stopě (aby člověk vyhrál tuhle rally)

SS15

20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"Due to the road being soft, you can easily come out of the ruts... but wonderful stage, there is rhythm in the notes" / Když je trať měkká, snadno se vypadne z vyjeté stopy...ale jinak krásná zkouška, dobré tempo...
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"Its very easy to lose the lines and you have to correct very quickly, but it's all okay." / Je to velmi snadné ztratit stopu a rychle se to musí korigovat, ale vše v pohodě...
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"It's okay, really tricky in some places, some snow, I think we had an okay stage." / Je to dobré, místy dost nepříjemné, nějaký ten sníh, myslím, že to pro nás byla dobrá zkouška...
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"I think it's good, feeling is better, first time is mainly snow, good lines for me." / Myslím, že je to dobré, pocit lepší, dobrá jízda...
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"It's working [gearbox], I will try [to have some fun]" / Převodovka funguje, chci se bavit...
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"It was horrible conditions, difficult to keep the car on the road, I thought we would roll. Not easy." / Podmínky byly příšerné, těžko se udržuje auto na trati, myslel jsem, že se budeme kutálet. Není to jednoduché. (popisoval, jak po jednom skoku dopadl hodně na čumák a málem šli na budku)
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"Very tricky, other cars have been through here, but okay, still a bit of work to do!" / Velmi zrádné, ještě je před námi spousta práce!
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"It's better, very difficult to judge, you feel you can carry a lot more speed... It doesn't matter how much speed you carry." / Je to lepší, hodně těžko se to posuzuje, pocit, že můžete jet mnohem rychleji, ale nezáleží na tom, jakou rychlost snesete...
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I had a good run, I pushed very hard, but conditions are very tricky, so I had a couple of moments" / Byla to dobrá jízda, tvrdě jsem makal, ale podmínky jsou záludné, takže jsem měl pár horkých chvilek...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"We are through the stage with less problems than before." / Projeli jsme zkouškou bez problémů, co jsme si užili při prvním průjezdu...
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"We pushed very hard, I knew he was going to push as well, but this is a very good time!" / Tvrdě jsme zatlačili, věděl jsem, že bude tlačit jako blézen, ale tohle je moc pěkný čas...
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Very slippy, the most slippiest stage I have done so far in this rally, the lines are very narrow" / Hodně uklouzané, nejvíc z celé téhle soutěže, stopy jsou velmi úzké...
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"I hope that on the next one I can have a bit more pace." / Doufám, že na další zkoušce budeme mít lepší tempo...

SS14

40
flagKetomaa Jari - Lindström Kaj
"It was very good start, we had a good lead, i'm excited, what better way to spend the day?" / Byl to dobrý začátek, jsem nadšený, že vedeme, jak lépe strávit den?
18
flagSołowow Michał - Baran Maciej
"It was very nice. Corners with the forest, a lot of fun! There is a lot of snow on the banks." / Bylo to moc pěkné. Zatáčky s lesem, hodně velká zábava! Závěje se spoustou sněhu...
41
flagGorban Valeriy - Korsia Volodymyr
is moving again / pokračuje
41
flagGorban Valeriy - Korsia Volodymyr
off the road 6.3km into the stage / mimo trať 6,3km po startu...
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"This is what we are here for and trying to learn as much as we can." / Tohle je to, proč tu jsme a snažíme se naučit co nejvíc...
8
flagPaddon Hayden - Kennard John
"This morning's certainly been better, we've been able to adjust, we could be a lot faster this afternoon." / Ráno to bylo lepší, když se přizpůsobíme, mohli bychom být odpoledne rychlejší...
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"All is good, but just a little bit of lost time on the stages, but okay, big experience for first run!" / Vše jde dobře, ale trochu jsme ztráceli, velká zkušenost...
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"Not so bad, another clean good stage, not as bad as I thought!" / Není to špatné, další čistá jízda, nebylo to tak špatné, jak jsem si myslel...
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"Nice stage but the lines were different from the ones I wanted to use! I would like to stay on the road and feel it..." / Krásná zkouška, ale stopy byly odlišné od té, kterou jsem chtěl použít. Rád bych se udržel na trati a cítím se dobře...
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"Not a great run, to be honest. There was a lot more loose snow in there, and we struggled." / Upřímně, nebyla to ideální jízda. Bylo tam mnohem víc uvolněného sněhu a hodně jsme se s tím prali...
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"It's quite a good time, I tried to look out of the lines for traction. Not the best feeling, but the time is good." / Docela ucházející čas, snažil jsem se jet ve stopě kvůli trakci. Pocit není dobrý, ale čas ujde...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Happy with my drive, I pushed very, very hard. The road is cleaning a lot in here. / Spokojenost s jízdou, hodně jsem zatlačil. Trať je pěkně vyčištěná...
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"I touched a bank and spun. It took a long time to turn around because the road was so narrow. I was unlucky. It will be tough this afternoon but I will give it everything." / Ťuknul jsem do bariéry a dělal hodiny. Dlouho jsme se otáčeli, protože to tam bylo úzké. Měl jsem smůlu. Odpoledne to bude drsné, ale udělám všechno...
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"We spun and got a little bit stuck on the snow bank." / Dělali jsme hodiny a trošku jsme se zapíchli do závěje...
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"This stage was not for me. Quite slippery. I did all I could. I saw Bertelli. He was in a snow bank and will need quite a lot of spectators I think." / Tahle zkouška pro nás nebyla dobrá. Dost to klouzalo. Dělal jsem co se dalo. Viděl jsem Bertelliho. Byl v závěji a potřeboval spoustu diváků na pomoc...
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Off the road / V závěji...

SS13

41
flagGorban Valeriy - Korsia Volodymyr
"Not easy to go up against drivers with more experience of the conditions." / Těžko se soupeří proti jezdcům, kteří mají mnohem více zkušeností s těmito podmínkami...
71
flagBrynildsen Eyvind - Fredriksson Anders
"I hoped to put more pressure on Ketomaa, but for now I'm going after Gorban." / Doufal jsem, že víc zatlačím na Ketomu, ale aktuálně jsem propadl až za Gorbana...
40
flagKetomaa Jari - Lindström Kaj
"We had a good lead and it's been a good morning. Everything is working perfectly." / Máme slušný náskok. Všechno funguje dobře...
20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"Today's stages don't suit me so well, but also I'm fighting with the car much more. We have some solutions in mind. I will try to change some settings before the next stage." / Dnešní zkoušky mi nesednou, dost bojuju s autem. Máme nějaký plán na změny nastavení. Před další zkouškou s tím zkusím něco udělat...
8
flagPaddon Hayden - Kennard John
"Super Specials just don't work for me. They never have. I need to work on that. Perhaps I'll get down to a car-park with some cones and sort it out." / Speciálky mi nesednou. Musím na tom zapracovat. Pravděpodobně půjdu trénovat někam na parkoviště mezi kužely...
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"It was okay, but the stage is getting worse with lots of fresh snow on top of the ice. Better than last year though - this was a nightmare for me last time." / Je to na pohodu, ale zkouška se zkoršuje s přibývajícím novým sněhem na zmrzlém povrchu. Určitě ale lepší než vloni, to mě od posledně celý rok budilo ze spaní...
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"The feeling has been quite okay. We are not pushing like hell but we are looking for a good clean run. It's tricky with so much loose stuff on the road." / Pocit je ucházející. Netlačíme příliš na pilu, ale snažíme se udržet dobrou čistou jízdu. Je to zrádné s tou spoustou bordelu na trati...
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"A lot of slide and after it wasn't possible to turn. We went a little bit off the road. It is normal!" / Hodně jsem se sklouznul a pak se nedařilo zatočit správným směrem. Byli jsme maličko mimo trať. Normálka...
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"One more stage to go before the mechanics can fix it." / Ještě jedna zkouška a budeme v servisu a opravíme auto...
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
Off the road / Mimo trať
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"The ice is beginning to break up a bit now. That's making it very slippery." / Led se začíná trošku trhat. Kvůli tomu to dost klouže...
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"It’s hard, I want to keep the car on the road but I’m really having a big rhythm so let’s see" / Je to obtížné, chci udržet auto na trati, ale jedu v opravdu vysokém tempu, tak uvidíme...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Yes we will keep fighting for the podium!" / Budeme nadále bojovat o stupně vítězů...
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"It was a good start to the day, but then we lost time in the snow bank. We will try to fight as hard as we can and keep him behind. I try not to think too hard about it." / Dobrý začátek dne, ale pak jsme ztratili čas v závěji. Zkusíme zabojovat jak jen to půjde a udržet ho za sebou. Snažím se na to příliš nemyslet...
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"It was good grip and I got a nice start but I struggled on the second corner, I was in the wrong gear and the engine bogged down." / "Dobře jsem začal, ale v druhé zatáčce jsem špatně zařadil."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"It's ok, not bad to be in front on this SS. Still the same strategy: we know we're not in the best position but... you never know!" / "Na téhle zkoušce není špatné jet mezi prvními. Víme, že nemáme ideální pozici, ale nikdy nevíte..."
37
flagBertelli Lorenzo - Bernacchini Giovanni
"Not bad. We still have work to do on our pace notes but we are not too far from the top. I'm happy." / "Stále musíme zapracovat na rozpisu, ale nejsme tak daleko od špičky, takže jsme spokojen."

SS12

20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"I haven't found the rhythm that I had yesterday. Also, the rear of the car is nervous and moving about under braking, which isn't very efficient. The good feeling is not there yet. I have a lot on my mind." / "Ještě jsem nenašel rytmus ze včerejška. Také zadek vozu je na brzdách nervózní. Nemám z toho dobrý pocit, musím na to myslet."
8
flagPaddon Hayden - Kennard John
"The road is getting slower and slower with every car. In the afternoon I expect conditions will be more even and we'll be able to pull further ahead." / "Trať se s každým vozem zpomaluje. Odpoledne čekám, že podmínky budou pro všechny rovnější a budeme moci zabrat."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"It's getting better. One moment on a high speed section but okay, a good stage for us. Last year I was too slow here - you need confidence to push on. This time it was like a new stage for me." /"Měli jsme jednu krizi ve velké rychlosti. Loni jsem tu byl pomalý, protože na téhle zkoušce si musíte věřit. Tentokrát to pro mě byla jak nová zkouška."
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"I feel quite good. Not bad. These two stages have been trouble-free." / "Cítím se dobře. Obě zkoušky byly bez problémů."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"The team tried everything to fix it [last night] but it's not right. On stage I have to change gears manually." / "Tým se přes noc pokusil opravit chybu v zobrazování zařazeného rychlostního stupně, ale nepovedlo se, musíme řadit manuálně."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"The first stage was perfect, but this time I was struggling with the braking zones. That affected my rhythm." / "První zkouška byla dobrá, ale tentokrát jsem bojoval s brzdnými body, to mi rozhodilo rytmus."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"From corner to corner the grip is inconsistent. When the guys ahead touch a snow bank it dumps fresh snow on the road for us." / "Grip je v každé zatáčce jiný. A jezdci před námi vyhazují sníh na trať z bariér."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"An okay run. We felt we did alright in places. In other places we can improve. Confidence is key." / "Místy jsem cítil, že jedeme dobře, místy věděl, že to šlo lépe. Klíčové je věřit si."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I’m flat out everywhere! I can’t do more. I’m over the limit everywhere & it will be difficult but will fight." / "Jedu úplně naplno, víc to nejde. Všude jsem přes hranu, bude to těžké, ale budu bojovat."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"Not so good stage, in a ditch and filled the front with snow just before the end." / "Nic moc, ke konci jsem byl v příkopu a předek mám plný sněhu."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"No problem at all with the car" / "Auto je v pořádku."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I did two or three mistakes. Early on I couldn't keep the speed in a corner, ran wide and hit a snow bank. That cost me a second or two. After that I got a better rhythm." / "Udělal jsem dvě nebo tři chyby. Hned na začátku jsem byl moc široký a trefil bariéru, to mě stálo 2-3 sekundy. Pak jsem se zlepšil."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"This one was better, less loose snow on the surface, so it should be better for us. I guess I will lose less time. We'll see" / "Tahle zkouška pro nás byla lepší, nebylo tam tolik sněhu, takže asu tolik neztratíme. Uvidíme."

SS11

20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"I had a clean stage. A bit careful but conditions are very tricky, very slippery. It's hard. I want to increase my pace but the roads here are full of surprises. It's easy to go over the limit." / "Jel jsem bez chyb, ale místy moc opatrně. Podmínky jsou zrádné, klouže to. Chtěl bych zrychlit, ale tratě jsou plné překvapení, je lehké jít přes hranu."
8
flagPaddon Hayden - Kennard John
"We've made a couple of changes to the set-up this morning but they've upset the rhythm. Not a great stage for us." / "Dnes jsme udělali hodně změn na nastavení auta, ale rozhodilo mi to rytmus."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"The conditions are very different to yesterday. The grip was very poor but my drive was all okay - a nice stage. After only two-wheel drive yesterday all we can do now is try and learn." / "Dnešní podmínky se od včerejších hodně liší, grip nic moc. Moje jízda ale byla dobrá. Po včerejší jízdě s dvoukolkou se dnes můžeme leda tak snažit a učit."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"We hit a snow back and got stuck. We have another problem too - gear change." / "Vletěli jsme do bariéry a zůstali v ní. Kromě toho nás zlobí i řazení."
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"Clean through, no problems. Important to get through this first one. Now we need to pick the pace up." / "Bez problémů. Důležité je vždy zvládnout první RZ. Teď musíme zrychlit."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"I was happy. A very good stage and good grip. I read the road very well." / "Jsem spokojen. Dobrá zkouška, dobrý grip. Dobře jsem četl trať."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"It didn't feel too bad, but the time isn't there. I was perhaps a little too cautious in places." / "Necítil jsem se špatně, ale čas tam není. Asi jsem byl místy moc opatrný."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"No dramas, just trying to get into a good rhythm. Conditions out there are pretty good." / "V pohodě, snažím se najít rytmus. Podmínky jsou opravdu dobré."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"That was absolutely flat out." / "Jel jsem úplně naplno."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"I slid wide, hit a bank and got a puncture. I carried on and it looks like there is more damage." / "Šel jsem hodně bokem, trefil bariéru a udělal defekt. Pokračoval jsem, ale asi tam je větší poškození."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
off road, stucked in snowbank / uvízl ve sněhové bariéře
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
rear left puncture / defekt levé zadní pneu
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Top ten would be good, but it's not going to be easy. Step by step." / "Dostat se na body by nebylo špatné, ale nebude to jednoduché. Pěkně krok po kroku."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"No chance. So much snow. For sure the stage will get quicker for each car. We'll do what we can." / "Bez šance, je tu moc sněhu. Ti za námi budou určitě rychlejší. Budeme dělat, co můžeme."
37
flagBertelli Lorenzo - Bernacchini Giovanni
"First on the road is not easy - no lines on the road and no indication of the braking points." / "Je první na trati je těžké - žádné stopy a žádné brzdné body."

SS10

4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
". I hope the organisers can do something about the [unruly] spectators. I lost over 10 seconds [avoiding one] and Prokop did too. It cost me my chance of fighting for the victory earlier." / "Doufám, že pořadatelé udělají něco s neukázněnými diváky. Já i Prokop jsme ztratili 10 sekund, abychom se jim vyhnuli. Ztratil jsem tím šanci na vítězství."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"We got through without fourth gear, and finally we can get back to service." / "Jedeme stále bez čtvrtého rychlostního stupně a konečně můžeme do servisu."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I am quite disappointed. It's not the easiest to find the motivation. We have work to do to get the focus back. I will try to find a good feeling for the driving. The plan now is to get myself back in a points position if I can." / "Jsem zklamaný, není snadné najít motivaci. Pokusíme se ji najít zpět a opět si užívat jízdu. Pokusím se ještě zabojovat o body."

SS9

31
flagAl-Rajhi Yazeed - Orr Michael
"We slid off the line and got stuck in the snow. We were stopped for about two minutes." / "Sklouzli jsme mimo a zůstali ve sněhu. Ztratili jsme asi 2 minuty."
20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"Really nice stage, the confidence is getting there. I just need more rhythm from the pace notes." / "Hezká zkouška, věřil jsem si na ní. Jen potřebuji větší rytmus v rozpisu."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"I was struggling with the starts earlier in the event. Probably we already had a problem. I don’t know." / "S autem jsem bojoval už od začátku soutěže, takže problém byl možná už tehdy." Jede teď jen na přední náhon.
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"The last two stages have been okay but I hope to do better tomorrow" / "Poslední 2 RZ byly dobré, ale věřím, že zítra to bude ještě lepší."
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"The confidence is really coming now." / "Teď si opravdu věřím."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
He has lost fourth gear / Přišel o čtvrtý rychlostní stupeň
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I was going a bit too fast & then was stuck in the ditch. Car is ok, just got stuck." / "Byl jsem moc rychlý a uvízl v příkopu. Autu nic není, jen jsme prostě uvízli."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"Am I? Well, that makes things interesting. Sad for them, but if I know Ogier he won't give up." / "Vedu? To bude zajímavé. Škoda obou, ale vím, že Ogier se nevzdá."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
'stuck in a ditch'...ss9 / Uvíznul v příkopu
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"We hit a snow bank in a slow corner, braked a bit too late. I though it would be okay - it wasn't. Just a mistake." / "V pomalé zatáčce jsme brzy přibrzdil a trefil bariéru. Myslel jsem, že to vyjde, ale nevyšlo. Prostě chyba."

SS8

6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"Definite improvement. I have found a better rhythm. That's something I have been lacking this afternoon." / "Určitě je tu zlepšení, našel jsem rytmus. To je něco, co mi zatím chybělo."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"It was a very good stage but there was one very, very stupid guy, a spectator, on the long section and he was a serious distraction." / "Zkouška dobrá, ale jeden hloupý divák na rychlém úseku vlezl na trať, dost mě vystrašil."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"I didn’t get enough turn into a junction, I used the handbrake and thought we’d bounce off a snow bank but instead we bounced up and got beached." / "Na odbočce jsem dost nezatočil a musel použít ruční brzdu. Myslel jsem, že se odrazíme od bariéry, ta nás ale spolkla."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"Flat out everywhere! Time is not bad so it’s a good improvement. I have a good feeling and I push very hard." / "Úplně naplno. Čas není špatný, je to zlepšení. Mám dobrý pocit a tlačím."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"We pushed very hard now. It's tricky." / "Teď jsme jeli opravdu naplno, ale je to zrádné."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I don’t know with the time but feeling was good. I’m more confident now and happy with the car." / "Nevím čas, ale pocitově dobré, věřím si a auto je dobré."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"The wipers are still broken. It's snowing in this stage but we still can see enough" / "Nefungují stěrače. Sněží, ale stále vidíme dostatečně."

SS7

38
flagGrøndal Anders - Eilertsen Roger
"We have a problem with the turbo pop-off valve. We have no boost. We probably won't be able to fix it before service." / "Máme problém s turbem, nemáme tlak, do servisu to asi nespravíme."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"Diff, propshaft or a driveshaft. Now we have front-wheel-drive only. All we can do now is cruise through the rest of today's stages." / "Odešel diferenciál, poloose nebo kardan. Máme jen pohon předních kol. Teď se můžeme pokusit jen dojet dnešní etapu."
17
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
"Every time is better, better, better!" / "Je to čím dále lepší."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I hit a snow bank. It's just a stupid mistake.I couldn't find the grip in a corner and I went off the road." / "Vletěl jsem do sněhové bariéry, hloupá chyba. V zatáčce nebyl grip a šli jsme ven."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"Meeke went off after a crest." / "Meeke za horizontem vyletěl ven."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"The conditions are equal now and it’s more interesting. I had a very nice stage!" / "Podmínky jsou teď pro všechny stejné a je to hned zajímavější."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"One small mistake towards the end but otherwise all okay." / "Ke konci jsem udělal menší chybu, jinak dobré."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"This stage I had no problems, now I made another mistake by forgetting to put the bonnet pins in and broke the windscreen!" / "Zkouška v pohodě, ale udělal jsem jinou chybu, nezajistil jsem kapotu na přejezdu a prasklo mi přední sklo."

SS6

37
flagBertelli Lorenzo - Bernacchini Giovanni
retired for today / dnes odstoupil pro problémy s transmisemi
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"I don't like this stage, I'm pleased to finish it. My time is better on the second pass, so I'm happy." / "Tuhle zkoušku nemám rád, jsem rád v cíli. Dokonce jsem se zlepšil, takže jsem spokojen."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Completely different from the first time - a lot more difficult to drive. There is more loose snow, and the tyres are getting on top of it - lifting the studs from the ice." / "Úplně jiné než v prvním průjezdu - mnohem horší na řízení. Hodně volného sněhu a pneumatiky se drží nad ním."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"The wipers were blocked in the middle, I had to slow down." / "Stěrače se zablokovaly a já nic neviděl, musel jsem zpomalit."

SS4

6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"I'm absolutely flat-out and doing my best." / "Jedu absolutně naplno."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"I pushed like hell but the times are not there. I don't know why. That's how it is sometimes." / "Jel jsem jak o život, ale čas tomu neodpovídá. Nevím proč, ale tak to někdy je."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I spun and lost about 20 seconds. It was quite high speed, I touched a snow bank and that spun us around 360 degrees. This is all new for me. This is part of the learning curve." / "Udělal jsem hodiny a ztratil asi 20 vteřin. Ve velké rychlosti jsme se rzotočili o bariéru a otočili se o 360 stupňů."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"For sure it's nice, but the conditions are much more slippery than the previous one. It was an effort to keep the car on the road." / "Dobré, ale přilnavost nebyla tak dobrá jako na přechozí zkoušce, takže dalo docela práci udržet auto na cestě."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"The grip level in here wasn't so high and that knocked my confidence in the fast sections." / Přilnavost ke konci nebyla moc dobrá a já si přestal věřit."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"It was actually quite a good stage - smooth and effective - but the other guys are very fast. Maybe the road was cleaner for them? I don't know." / "Zajel jsem dobře, ale ty dva jsou rychlejší. možná měli čistější trať? nevím."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I had a good run but I hit a snow bank on a very fast section and lost some time but appart of that, clear run, nice SS!" / "Dobré, akorát jsem v rychlé sekci trefil bariéru a ztratil nějaký čas."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Now it's going in the right direction. I wasn't 100 per cent happy with the car, to be honest, but now the confidence is coming." / "Jde to správným směrem. Nebyl jsem úplně spokojen s autem, ale teď se mi vrací sebevědomí."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"No problem, just a hairpin I think. A good stage. I'm happy for now, it's a good time, I have to make up as much as I can." / Přední nárazník plný sněhu. "Asi z nějakého vracáku. Jsme spokojen, jedu jak jen mohu."

SS3

38
flagGrøndal Anders - Eilertsen Roger
"I went into the corner, lost the rear and we went into the snow. A big thanks to the spectators who helped us, but for me the chance of a good result here is over." / "V zatáčce nám utekl zadek a vyletěli jsme do sněhu. Velký dík divákům, kteří nás vrátili na trať, ale šance na dobrý výsledek je pryč."
71
flagBrynildsen Eyvind - Fredriksson Anders
"I stalled under braking, went straight on at a junction and had to reverse. A pity, because otherwise all good." / "Zamrzl jsem na brzdách, přejel odbočku a musel couvat. Škoda, protože jinak to bylo dobré."
39
flagTidemand Pontus - Axelsson Emil
"Grondal went off a little bit, but some people are helping him and I think he'll be back." / "Grondal je mimo trať, ale diváci mu pomáhají zpět na trať a myslím, že to dokážou."
20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"I have to make my notes a bit quicker - they need some adjustments after the recce at 70kph. But it's really enjoyable. It's a shame we lost the time on the first stage, but all part of the learning." / "Musíme náš rozpis trochu zrychlit, ale jinak je to velká zábava. Škoda, že jsme ztratili čas na první RZ, ale to je prostě součást učení."
16
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"I lost visibility in a dip, and couldn't see the junction. I had to reverse out." / "Přehlédl jsem odbočku a musel couvat."
37
flagBertelli Lorenzo - Bernacchini Giovanni
"We have lost rear traction. So only front wheel drive. With no service we have to drive like this all day. It's crazy." / "Jedeme jen s pohonem předních kol. Bez servisu takhle pojedeme celý den, šílené."
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"Better than the first stage. No mistakes. Through with no problems." / "Lepší než první zkouška, bez chyb."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"A clear stage for us. Good grip. I hope the time will not be so bad." / "Pro nás v pohodě. Doufám, že čas nebude tak špatný."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"I'm pushing, but the times are not good enough. Has to be my driving." / "Hodně tlačím, ale časy nic moc. Bude to mojí jízdou."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I was happy. I had a good rhythm. The snow banks are very high. I have to learn how to drive with the banks." / "Jsme spokojen. Sněhové bariéry jsou tu dost velké a já se je musím naučit lépe využívat."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"A fantastic stage to drive! The notes were a bit cautious in the fast sections, so we can definitely look to improve there." / "Fantastická zkouška. Můj rozpis je v rychlých sekcích moc opatrný, v tom se musíme zlepšit."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"That's much better. The conditions are very, very good. I think it's better to be first on the road. Better conditions than I was expecting." / "Lepší podmínky, než jsem čekal, je dobré jet na začátku."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"That is not good. I thought I had a good run but the time is not there." / "Měl jsem pocit, že jedu dobře, ale čas tomu neodpovídá."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Really nice. Conditions are beautiful. Lots of ice. Good fun, fast and narrow. On this one running first is quite okay." / "Opravdu pěkné, podmínky jsou skvělé, hodně ledu, je to zábava. V těchto podmínkách je dobré být první na trati."

SS2

20
flagAbbring Kevin - Marshall Sebastian
"I had a really nice enjoyable stage until the last Mickey Mouse section. My glasses steamed up, I couldn't see the corner properly and got stuck in the loose snow." / "Všechno bylo v pohodě až do poslední sekce. Zamlžily s emi brýle, neviděl jsem pořádně zatáčku a zůstal uvězněn ve sněhu."
6
flagTänak Ott - Mõlder Raigo
"I made a mistake and hit a snowbank. Had to reverse." / "Udělal jsem chybu a vlétl do závěje a musel couvat."
14
flagSolberg Henning - Minor Ilka
"Everything is OK, but I was pushing to much. Not good!" / "Vše v pohodě, akorát jsem na to moc tlačil, a to není dobré."
3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"A lot more slippery than I was expecting. I need time to find my rhythm. But I'm happy." / "Klouže to mnohem víc, než jsem čekal, musím si najít vlastní rytmus. Ale jsem spokojen."
21
flagProkop Martin - Tománek Jan
"I didn't get the right feeling, but way better than last year." / "Neměl jsem z jízdy ten správný pocit, ale stejně je to o hodně lepší než loni."
5
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"It was OK, but we didn't get a good feeling in there." / "Bez problémů, ale pocitově to nebylo dobré."
7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"Not so happy with my run, difficult to estimate the grip. I try to do my best. Maybe I should take bit more risks." / "Nejsem moc spokojen se svou jízdou, těžko se odhaduje grip. Možná bych měl vác riskovat."
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"It's a big advantage to be first on the road." / "Kdo jede první na trati, tak má výhodu."
9
flagMikkelsen Andreas - Fløene Ola
"I hit a hay bale and lost a lot of time in there. Not happy with that." / "Trefil jsem balík slámy a nechal tam dost času, nejsem spokojen."
2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I'm struggeling in the junctions. Has to make some changes to the car." / "Na křižovatkách jsem s autem dost bojoval, budu muset udělat nějaké změny na autě."
1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"I'm happy with my drive, but I've no idea about how fast this is." / "S mojí jízdou jsem spokojen, ale jak rychlá byla netuším."