Print
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
'

85. Rallye Automobile de Monte-Carlo 2017

18. 1. – 22. 1. 2017, Gap • asphalt - snow 382,65 km - (cancelled 26,75 km) • Other years
WRC #1WRC 2 #1WRC Trophy #1WRC 3 #1RGT Cup #1

Info

SS17
#11
flagHänninen Juho - Lindström Kaj
"It was really tricky, I had snow tyres but in some places it was icy, and it was hard to see where exactly. Not an easy stage if you need to push. A lot of positives to take from the rally. The team has done some great work." / "Bylo to opravdu zrádné, sice jsem měl pneumatiky na sníh, ale na ledě to bylo náročné i tak. Nelehká zkouška když chcete zabrat. Odvážíme si domů spoustu pozitivního, tým odvedl dobrou práci."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I pushed very hard in these tricky conditions. When I saw the snow coming I knew it would be hard. I know Juho had the snow tyres and we were quicker. I think we were the men to beat this week. I must thank the team, they have built an incredible car. I think it's promising. / "Tlačil jsem tvrdě i v těchto složitých podmínkách. Když jsem viděl že začíná sněžit, věděl jsem, že to bude těžké. Byli jsme rychlejší než Juho se sněhovými pneu. Musím poděkovat týmu, postavili neskutečné auto."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"Really difficult with the soft tyre. It was very slippery at the finish. After the Col it was horrible. It was a difficult week for us, okay one fastest time this morning, but for this rally it was more important to take experience of the car." / "S měkkými pneu to bylo hodně těžké. Ke konci to neskutečně klouzalo. Po Col de Turini to bylo příšerné. Byl to pro nás obtížný týden, ráno jeden nejrychlejší čas v RZ, ale tady na Monte bylo důležitější sbírat zkušenosti s autem."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"Really happy to be here. We have a cross tyre choice here and I was driving very slowly just to get to the finish." / "Jsem opravdu rád že jsem v cíli. Vybrali jsme si pneu křížem a tak jsem jel hodně pomalu jen abych dojel do cíle. Před námi i za námi je velká mezera, takže jsem to nehrotil."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"We had two slicks here - so it was tricky on the last part. I'm very happy for Skoda - congratulations guys. In the car we did a good job, I'm happy with that. I hope to be a Word Rally Car, that's where I belong. It is difficult but we are trying to find some solutions." / "Měli jsme dva sliky - bylo to zrádné ke konci. Jsem moc rád za Škodovku - gratuluji kluci. Odvedli jsme dobrou práci, jsem spokojený. Doufám, že pojedu s WRCčkem, tam patřím. Je to obtížné, ale snažíme se najít nějaké řešení."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"This was rallying at its cruelest - our snow tyres were in the boot and not in the car! We were like Bambi on ice. Tricky. Okay, on Friday I didn't think the rally would be as good as this - so much was new. Everything has come together so, so quickly." / "Tohle byla ta pravá rally - naše sněhové pneu byly v kufru a né na autě! Byli jsme jak Bambi na sněhu. Zrádné. Ok, v pátek jsem si nemyslel, že rally dopadne tak pěkně jak je to teď - tolik nového jsme zažili. Vše přišlo najednou, tak rychle."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"That was unbelievable. So slippery I could barely get stopped at the stop line, horrific conditions. It's been quite a good weekend. We've done some really good speed when the conditions were tricky. Bring on Sweden!" / "Bylo to neskutečné. Tak neskutečně to klouzalo, že jsem myslel, že ve Stopce nezastavíme, příšerné podmínky. Byl to celkem dobrý víkend. Měli jsme dobrou rychlost i přes obtížné podmínky. Hurá do Švédska!"
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"That stage was unbelievable. It was a dreadful rally for me but I'm pleased to take some important points for Hyundai." / "Neuvěřitelná zkouška. Byla to pro mě hrozná rally, ale jsem spokojen že jsem ulovil pro Hyundai důležité body."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"You know, it was tough work. Until today we did everything... I have to go..." / " Víte, byla to dřina. Dnes jsme udělali maximum... Musím jet...
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"It's amazing. First time on a rally and to finish second is amazing. I'm really grateful to the team. They have done a fantastic effort and really deserve it. And I'm in a rally car made in Finland too!" / "Je to paráda. Poprvé s tímhle autem a hned dokončit druhý, neskutečné. Jsem vděčný týmu. Odvedli skvělou práci a zaslouží si to. A já jedu v rally autě vyrobeném ve Finsku!"
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"To win with MSport at the 1st race after 1 month of preparation is amazing! Thank you so much to the team, you deserve this victory" / Vyhrát za M-Sport na první soutěži po měsíci příprav je neuvěřitelné! Moc děkuji týmu, vy jste si zasloužili tohle vítězství!"
SS15
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"Terrible stage. My tyres were completely overheated mid-stage. I drove very carefully." / "Hrozná zkouška. V půlce se mi úplně přehřály pneumatiky. Jel jsem hodně opatrně."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
Late (5 min) at TC
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"We decided on the super soft tyres but in the dry ascent that meant the car was moving about a lot." / "Zvolili jsme super softy, ale v suchém stoupání to znamenalo, že auto hodně klouzalo."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"It was okay, but I didn't do very well. Slow at the beginning." / "Bylo to v pohodě, ale moc dobře jsem nejel. Na začátku jsem byl pomalý."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"I just need a bit more power! I tried to manage my tyres. Then on way down, like the Jamaican bobsleigh team, we just rolled with it and did our best." / "Potřebuju víc výkonu! Snažil jsem se šetřit pneumatiky. Pak při sjezdu, stejně jako jamajský bobový tým, jsme se nechali nést cestou a odvést co nejlepší výkon."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I knew this dry stage would be hard on the tyres. I've never been so gentle on my tyres before. I tried to do everything to save them. I didn't use the handbrake." / "Věděl jsem, že tato suchá zkouška bude na mojich pneu náročná. Nikdy jsem na gumy nebyl tak jemný jako teď. Snažil jsem se dělat všechno pro to, abych je šetřil. Ani jsem nepoužíval ruční brzdu."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"No risk on the driving now, but for the mechanical side there's nothing I can do. It's a shame for Ott. I hope he can finish at least on the podium - that would be more than deserved. I really enjoy this car on the smooth roads." / "Teď neriskuju, ale nikdy nevíme, co může udělat technika. Pro Otta je to obrovská smůla. Doufám, že dokáže aspoň dojet na pódiu, které si více než zaslouží. Na nerozbitých cestách si jízdu s tímto autem užívám."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"We will get to the end," is all he says before leaving the stop control. His fiesta is still firing on just two cylinders. / "Do toho cíle se dostaneme." víc na odjezdu z ČK neříká. Fiesta stále jede na dva válce.
SS14
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"A good stage for us. The guys have fixed it. I enjoyed the stage but you have to be careful. For sure now I am looking ahead to the Power Stage and trying get some points." / "Pro nás dobrá zkouška. Kluci to opravili. Bavil jsem se, ale musí se jet opatrně. Samozřejmě teď se soustředím na Powerstage a budu se snažit získat nějaké ty body."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"We've compromised a bit with our tyre choice here. We are not sure what's going to happen later, hopefully we'll get it right for the Power Stage, but it wasn't perfect here." / "Nemáme ideální gumy na tuhle zkoušku. Nejsme si jisti, co bude dál, ale snad jsme zvolili správné pneu na Powerstage, tady to rozhodně nebylo ideální."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"Really fun. Completely dry. Really good to drive in these conditions. We expect there might be some snow on the Col de Turini later so we have some snow tyres just in case..." / "Velká zábava. Úplně suchá trať. V těchto podmínkách se jede parádně. Na Col de Turini by měl být trochu sníh, takže máme na tenhle případ pneumatiky s hřeby.
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
problems with the engine / problémy s motorem
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"Bone dry. I tried my best, but tight corners and uphill sections in this type of car mean I'm praying for snow from the high heavens." / "Snažil jsem se co to šlo a modlil jsem se za sníh."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"I don't know - we have only two cylinders." / "Nevím, co je s autem, jedeme na dva válce."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Good I tried to be easy on the super soft tyres. I need them for the next stage. The car felt good." / "Na super měkkých jsem se snažil jet zlehka. Potřebuju je na další zkoušku. Auto je v pohodě."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Okay for us, obviously now just try and cruise to the finish." / "Na pohodu, teď se už snažíme dojet do cíle."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
He pulls to a stop and puts his head in his hands, "I spin in one hairpin and lose six seconds." / Zastavuje s rukama na hlavě. "V jedné ze zatáček jsem se přetočil a ztratil šest sekund."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"On the safe side now, we have a big gap which we try to conserve. Just smiling and trying to enjoy life." / "Už jedu na jistotu. Máme velký náskok, který se snažíme držet. Jedu s úsměvem a užívám si to."
#11
flagHänninen Juho - Lindström Kaj
"I'm not so surprised on this combination of snow tyres and slicks. It's quite interesting to drive on the dry Tarmac. Some snow would be good..." / "S touhle kombinací sliků a sněhových gum mě to vůbec nepřekvapuje. Je to docela zajímavé na tomto obutí jet na suchém asfaltu. Nějaký sníh by neuškodil..."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"Okay, safe. We have nothing to lose. We just try to keep this pace. I don't know if I'm doing any more WRC 2 events this year so I try to enjoy every minute." / "Na jistotu. Nemáme co ztratit. Snažíme se držet tempo. Nevím, jestli letos pojedu víc soutěží ve WRC2, takže si tady užívám každou minutu."
#40
flagBouffier Bryan - Giraudet Denis
"Quite good but when I see the times of the other guys it's not." / "Docela dobré, ale když se dívám na časy ostatních, tak to dobré není."
#76
flagTidemand Pontus - Andersson Jonas
"No risks. A clean run." / "Neriskujeme, jedeme čistě."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
Stopped on the road section / Zastavil na přejezdu
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"I enjoy. I think the time is good. I can't do more. I'm at home and I was flat out everywhere." / "Užívám si to. Myslím, že čas je dobrý. Víc už to nejde. Jedu doma a všude naplno."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
The car is parked close to the end of the stage. The bonnet is up and Ott and his co-driver are working on the engine. / Zastavil kousek za cílem zkoušky. Ott i Martin pracují na opravě motoru.
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
He´s on the move. / Pokračuje ke startu RZ 15
SS13
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"This is some stage. The time doesn't really matter at this point in the game, but when you get this car on dry tarmac - boy-oh-boy. This is what it's all about." / "To je zkouška! Čas je mi jedno, ale pokud s tím autem jedete na suchu, bože, o tom to je."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"A bit of fun. A bit of enjoyment to get back on this sort of surface. I think we can be quite pleased with the day." / "Žábava. Myslím, že s dneškem můžeme být spokojeni."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"Power steering gone. It went in a corner - flat out in sixth - I went straight off, unbelievable. Very lucky. I cannot drive like this" / "Nemáme posilovač řízení, vylétl jsem ven na šestku, měl jsem velké štěstí."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Quite pleased with the time but it looks like Elfyn Evans is flying." / "S časem jsem docela spokojen, ale Elfyn snad letí."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"Really tricky. Not too happy with the car - a lot of understeer. Not so easy in the dirty places." / "Zrádné. Nejsem úplně spokojen s nastavením, auto je nedotáčivé."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
rear-left suspension damage / poškozené zavěšení levého zadního kola
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Let's see but I'm sorry for Thierry - he was doing such a good job, with fabulous speed so far. We got some luck this weekend, some small mistake in here too, I touched a bank again, but nothing special." / "Je mi líto Thierryho, jel skvěle. My jsme zatím měli štěstí, také jsme udělali nějaké chyby."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"Difficult. I tried to push. I stalled in a hairpin and lost 5 or 6 seconds. I tried but difficult to find the limit after just one pass of this stage." / "Snažil jsem se přidat. Zhasl mi motor ve vracáku a ztratil tak 5-6 vteřin. Je těžké najít limit při prvním průjezdu."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"It was very disappointing to see Thierry off the road. I feel so sorry for him. He's done such a good rally, he deserved it. I'm gutted for him." / "Byl jsem hodně zklamaný, když jsem viděl Thierry odstaveného. Jel skvěle, je mi ho líto."
#11
flagHänninen Juho - Lindström Kaj
"I had a puncture on the second or third corner. I drove for a while before we stopped to change it." / "Hned ve druhé nebo třetí zatáčce jsem dostal defekt, chvíli jsme na tom jel, ale pak jsme to museli vyměnit."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"A good day. We are happy to be here at the finish." / "Povedený den, jsem rád, že jsme v cíli."
#7
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"The road was far from clean. Okay, no snow, but a lot of pollution pulled out. It's good to explore the car in these more consistent conditions." / "Trať vůbec není čistá, sice tam není sníh, ale je tam hodně bordelu. Alespoň poznáváme v těchto podmínkách auto."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"I tried to push, I do my maximum. The conditions are better, Happy to finish this 3rd day :) " / "Jedu na maximum. Podmínky jsou lepší,"
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
“At the exit of a slow corner, the rear of the car went wide and hit something” / "Na výjezdu z pomalé zatáčky jsme byli moc širocí a něco trefili."
SS12
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"Conditions are better now but still tricky in places. Really difficult to read the road and read the grip. Difficult, but really enjoyable." / "Podmínky jsou lepší, ale místy stále zrádné. Těžko se čte grip."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"Getting the ice note info was difficult again, Scott was changing pace notes 10sec before we started. The drier the road gets the harder it is to fight with these guys. For me it's all about building experience - and wondering what it would be like to drive a 2017 car here." / "Opět jsme měli problém dostat info od špiónů, Scott to dopisoval ještě 10 sekund před startem. Cesty jsou suché a pro nás je těžké s novými auty bojovat."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"The balance wasn't great - I prefer it when we have two-and-two." / "Volil jsme jistotu a jel na zimácích s hřeby, i když lepší by to bylo křížem."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"The afternoon has been better than the morning. I pushed maybe too hard in here - there were a few mistakes." / "Odpoledne je to lepší než ráno. Možná jsem tlačil až moc, udělal jsem pár chybiček."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"We managed to fix them between the stages and this one was a lot easier to drive." "Na přejezdu jsme opravili naše problémy a teď už to bylo dobré."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"We knew it was an open area but I wasn't expecting so much dirt on the road. On the winter tyre we understeered. Okay, I could take a risk there because I knew it was only a field on the outside. I had to try and do a bit more here." / "Byl jsem na poli, nečekal jsem tolik bordelu na cestě a zimní gumy to nepodržely."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I have the snow tyres this afternoon. This morning we were on slicks. It was the safe choice. We have a good lead, but we have to be clever." / "Jel jsem na zimácích, je to bezpečná volba, musíme jet hlavou."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"A difficult day for us. A power-steering problem earlier. Now we try to find a good set-up." / "Dnes je to pro nás náročné. Nejprve problém s posilovačem řízení a teď hledáme správný setup."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"We are enjoying. We drove with four studs just to be on the safe side. All going to plan." / "Jedeme bezpečné hřeby a vše jde podle plánu."
#76
flagTidemand Pontus - Andersson Jonas
"A clean run. No punctures this time. Good information from the ice crew." / "Tentokrát bez defektů a měli jsme dobré info od špiónů."
#40
flagBouffier Bryan - Giraudet Denis
« Dans l’ensemble, on s’est fait plaisir dans les parties rapides. Par contre il y a quelques endroits assez piégeux parce que la route est devenue « sale »…»
#78
flagBurri Olivier - Rey Stéphane
« La position que j’occupe actuellement au classement me satisfait et comme j’ai un peu de marge sur les concurrents je prends mon temps. »
#42
flagCrugnola Andrea - Ferrara Michele
« On est vraiment contents d’être là avec tous les problèmes technique qui se sont accumulés depuis le début du rallye. »
#106
flagMétiffiot Stéphane - Métiffiot Pierre-André
« Apres notre excursion dans un trou dans lequel on est resté plus de trois minutes, j’ai un peu baissé le rythme dans celle-là. »
#92
flagMassé Antoine - Haddad Marc
« On a fait un petit tête à queue pas méchant puis parfait jusqu’à l’arrivé. »
#111
flagChareyre Hugues - Lebretton Amandine
« Je pensais avoir bien roulé dans celle-là mais quand j’ai vu mon temps à l’arrivée j’ai déchanté. »
#61
flagAlthaus Cédric - Bayard Jessica
« On a roulé vraiment très calme car on s’est fait une belle chaleur dans la douze. »
#105
flagDolce Renaud - Ayasse Jean-Pierre
« On a endommagé le radiateur dans la onze ; il a fallu s’arrêter au milieu pour mettre de l’eau et des œufs dans le radiateur. »
#116
flagBerard Christophe - Bernabo Christophe
« On s’est fait quelques frayeurs car par endroit il y a beaucoup de terre pas indiquée sur nos notes apportées par les concurrents qui passent avant nous. »
#115
flagMartini Eric - Pengial Guy
« On a toujours pas réussi à réparer la direction assistée. On continue à avancer. »
SS11
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"More black stuff this time, unfortunately. What can I do? When it's bone dry I can't do anything. I shouldn't really be looking at the times of the other guys."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"We have a very sick car, we have to go. It is changing gear all the time by itself. Power steering too." / "Máme "nemocný" auto. Řadí si samo jak chce. A ještě posilovač řízení."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"A little bit happier with the road. More clear areas with good grip. I enjoy a bit more." / "Jsem trochu spokojenější s tratí, grip je lepší."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I tried to be smoother. We had mud on the windscreen and I couldn't clear it. With the sun in front the visibility was bad." / "Snažil jsem se jet čistěji. Akorát nám nešlo umýt bahno z předního okna. K tomu sluníčko a moc jsem toho neviděl."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"I think it was a good stage. I was happy with the rhythm, okay I needed some time to find that. This one was a good stage I think. My car is working fine." / "Jsem spokojen s tempem, potřeboval jsem nějaký čas se do toho dostat. Auto je dobré."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"We adjusted the [differential ] pre-load and my driving. Last time here I started too fast and aggressive. Now I calm down on the Tarmac section and went better on the ice. I am happy with the stage." / "Přenastavili jsme diferenciál a styl jízdy. Předtím jsem moc tlačil na asfaltu, teď jsem si to pošetřil na led."
#11
flagHänninen Juho - Lindström Kaj
"It was okay. A little bit wide on one left-hander. The grip is changing all the time."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"Cautious again. I have a big gap now and I want the win. I have to keep safe and stay concentrated." / "Stále jedu opatrně. Mám náskok a chci vyhrát."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"Much better conditions in the lines this time." / "Podmínky na trati jsou mnohem lepší."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"I'm very sorry, I take zero risks." / "Omlouvám se, ale vůbec neriskuji."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"It was okay but the tyres were moving a lot more, especially at the beginning. Higher temperatures I think. I might have pushed them over the limit." / "OK, akorát pneu víc klouzaly, hlavně na začátku. Asi vyšší teplotou, možná jsme moc tlačili."
#7
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I'm not comfortable but that's where we are at the moment." / "Necítím se moc dobře, protože to je o tom, kde teď jsme."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"Better than this morning. The set-up is good."
#40
flagBouffier Bryan - Giraudet Denis
"The snow is melting quite a lot now. It's an interesting stage, you have a bit of everything in there."
#75
flagAbbring Kevin - Wydaeghe Martijn
Front-right puncture 5km before the finish. / defkt 5 km před cílem RZ
SS10
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"This one was really tricky. Frost under the trees and sunshine changing the situation all the time. We have a cross tyre choice here - so it was interesting in places!" / "Je to zrádné, pod stromy zmrzlé, na sluníčku suché, situace se stále mění. Máme pneu křížem, takže občas to bylo zajímavé."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"Unfortunately we had a problem with our phone between the stages so I couldn't speak to our gravel note crew. A network problem I think. I didn't get the ice notes for the last five kilometres. Frustrating." / "Bohužel jsme se na přejezdu nedovolali našim špiónům, takže na posledních 5 km jsme neměli žádné info. To naštve."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"Very fast. On these tyres in normal conditions it would have been nice, in some corners I was too cautious." / "Místy jsem byl moc opatrný."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Very disappointed. It is not going as I wanted. I don't know what is wrong but I thought I was driving well on this stage." / "Jsem hodně zklamaný. Nejde to tak, jak bych chtěl, nevím co je špatně, přitom jsem měl pocit, že teď jedu dobře."
#7
flagMeeke Kris - Nagle Paul
stopped / stojí
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"We still have some gear shift issues. Like yesterday, struggling with the downshifts." / "Stále máme problém s řazením dolů, podobně jako včera."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"It was okay but I was quite cautious in the icy sections. Its okay, not so bad." / "V pohodě, jen jsem byl moc opatrný na ledu."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"I had some understeer near the start so I had to slow the rhythm." / "Auto bylo nedotáčivé, tak jsem raději ubral."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"I lost power-steering near the start. The car was difficult to drive. Okay, now we have a service." / "Přišel jsem o posilovač řízení hned po startu, šlo to jen těžko řídit. Teď je naštěstí servis."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"We are being very safe and careful. We have a really good gap. The win is ours to lose." / "Jedeme v klidu, máme slušný náskok a vítězství můžeme pouze ztratit."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"I'm too slow today. I need to come back." / "Dnes jsem moc pomalý, musím se vzpamatovat."
#35
flagGilbert Quentin - Jamoul Renaud
"We had a spin near the finish." / "Před cílem jsme udělali hodiny."
#7
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"We had a problem and had to stop and do some repairs." / "Měli jsme problém, museli jsme zastavit a opravovat."
SS9
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"That's a surprise, but okay, I'll take it. The ice felt really slow again. More fluffy snow - less hard packed - and that suits us better. " / "Jsem překvapen. Je tam víc měkkého sněhu a to nám víc vyhovuje."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"Far more difficult than yesterday. So tricky and narrow, no room for error. I struggled a little, I was not committed enough to my ice notes." / "Ještě těžší než včera. Zrádné, úzké, není prostor na chybu. Bojoval jsem s tím."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"Like yesterday really bad conditions. The first section, on just Tarmac, was okay. After, on the ice, it was difficult to drive. On this surface it is impossible for me to get confidence." / "Podobně jako včera jsou náročné podmínky. Začátek na asfaltu dobrý, ale pak na ledu to bylo náročné. Na tom povrchu si prostě nezačnu věřit."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I think I made a mistake here. I pushed too hard in the beginning on the dry Tarmac and I killed the studs before the ice." / "Moje chyba, na asfaltu jsem na to moc tlačil a přišel o hřeby, které pak chyběly na ledu."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"I tried to be nice but in the ice it's very slippery. Very hard conditions." / "Snažil jsem se jet co nejlépe, ale na ledu to hodně klouže."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"I tried to save the tyres at the beginning. Its tricky on the ice. I'm happy to be here again. No easier than yesterday." / "Na začátku jsem se snažil pošetřit pneu. Není to lehčí než včera."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"Okay, not a massive difference but I had a clean run. No surprises for us, good information from our ice crew. l am committed and confident. The car is working really well. I've never had a car like this for the first rally in a season. It's enjoyable." / "Rozdíl je malý, ale jel jsem bez chyb. Měli jsme dobré informace od špiónů, takže jsem si věřil. Auto funguje výborně, nikdy jsem zatím neměl na začátku sezóny tak dobré auto."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"Quite okay at the start but on the snow part I had a front-right puncture." / "Celkem by to bylo v pohodě, ale na sněhu jsem chytil defekt."
#11
flagHänninen Juho - Lindström Kaj
"I went a little wide and hit a barrier. It's okay, in these icy conditions the aero isn't so important." / "Byl jsem široký a zadkem trefil mez. Na tom ledu ta aerodynamika není tak důležitá."
#7
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"Good to be back but I was hesitating in here. When that happens it's easy to lose a lot of time." / "Jsem rád zpět v soutěži, ale tady jsem byl moc opatrný. Pak se ztratí hodně času."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"Really cautious in there. The last 15 - 20 km it was proper Sunday speed. Really careful." / "Jel jsem hodně opatrně, posledních 15-20 jako bych dojížděl neděli."
#76
flagTidemand Pontus - Andersson Jonas
Front-right puncture 10km before the finish / defekt pravé přední 10 km před cílem
SS8
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"It's been a tough day for sure. Tough conditions and the afternoon was not any easier. We had a better feeling with the car in the afternoon. Some improvement. Step-by-step." / "Náročný den. Odpoledne jsem měl ale lepší pocit z vozu. Pěkně krok po kroku."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"We had a problem with the engine - we lost turbo boost. I stalled the engine a hairpin and did not press the reset button. It was not working properly. We drove for about 500 metres before we reset the system." / "Máme problém s motorem, přišli jsme o turbo. Motor zhasl ve vracáku a já nezmáčkl resetovací tlačítko, odjeli jsme asi 500 meteů, než jsem to resetoval."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"A really bad day. For me it's impossible to drive the car in stages like this, with the ice and the grip changing all the time." / "Špatný den. Pro mě je nemožné řídit auto v těchto podmínkách, kde se neustále mění grip."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I spun in a very, very icy corner and had to reverse. We lost 10 sec there. Later on another hairpin I had a half spin. I think I lost about 20 seconds in today." / "Na začátku jsem udělal hodiny na ledu a musel couvat, ztratil tak 10 vyeřin. V dalším vracáku jsem udělal poloviční hodiny. Dnes jsem tím ztratil tak 20 vteřin."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
out of road in the same corner as Latvala
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"No drama for me. I'm happy. Conditions are tricky but we are here. I'm enjoying myself. A really good day." / "Jsem spokojen, podmínky jsou náročné."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"A difficult day but I really enjoy this stage. Okay, it was difficult with the ice on the top, but we had a laugh on the way down - I love that section." / "Náročný den, ale teď jsem si to užil, ten sjezd byl zábava."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"So difficult in the slippery conditions. I'm happy to get to the finish." / "Hodně obtížné v těchto podmínkách. Jsem rád v cíli."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"I'm disappointed because we found a good rhythm and then, in one corner there was some delay with the pace note. Okay, this guy is my team-mate - we are a team. We need to work together and get a good rhythm with the notes all the time." / "Jsem zklamán, měli jsme dobré tempo, pak přišel pozdě rozpis. Jsme ale tým."
#42
flagCrugnola Andrea - Ferrara Michele
overshoot in the same corner as Latvala
#105
flagDolce Renaud - Ayasse Jean-Pierre
overshoot the corner where Crugnola, Latvala and Neuville did their mistakes
#25
flagAndolfi Fabio - Fenoli Manuel
accident, already in the same corner / havárie
#94
flagDrivakos Dimitris - Bante Ekaterini
out of road / byl mimo trať
#112
flagMarsic Cristian - Festa Daniela
accident and hit a tree
SS7
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"It's definitely a hard job to drive with the slush now. I do what I can, but in very wet snow it is incredibly slippery and I was aquaplaning. We did what we could. We made some small adjustments in service - the car feels better." / "V té břečce se jede hrozně. Dělám, co jde. V servisu jsme udělali změny v nastavení a je to lepší."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"The stage was okay but to be honest my pace notes had too much snow and ice. The road was cleaner that I expected. I dropped too much." / "Můj rozpis byl plný sněhu a ledu, takže pomalý, hodně jsem ztratil."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"Really slippery everywhere. Not nice to drive. Sometimes there's grip, sometimes none. It's not easy to build the confidence when it's like this. I'm happy to be at the finish." / "Těžko se zrychluje v těchto podmínkách. Jsem rád, že jsem v cíli."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I'm pleased. This was the first stage today when I was focused only on the driving. No other issues. I'm really pleased with the car - it has lots of performance and a lot of potential." / "Konečně zkouška, kde jsem se mohl soustředit jen na jízdu. Moc jsem spokojen s autem, má hodně velký potenciál."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
downshifting issue / problém s řazením dolů
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"Still the same, the grip is incredibly low, but hey, we're still here and still learning." / "Stále stejná písnička - nemáme grip. Ale jsme v cíli."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"A little better. I hope to improve the rhythm on the next stage. A good day for us." / "Je to o něco lepší, doufám, že na další RZ to bude ještě lepší."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"Better, cleaner than the first pass and easier to drive. There is still some slush in places - and that is worse than ice. No mistakes though. Pleased to be here." / "Břečka je horší než led."
#40
flagBouffier Bryan - Giraudet Denis
"I got a rear-left puncture. It's a shame. Maybe I slide and hit a rock. That can happen. What can we do?" / "Defekt levého zadní kola, možná jsme o něco škrtli, co nadělám?"
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"In an icy corner my co-driver was a little bit late with a note." / "Spolujezdec mně pozdě přečetl led v zatáčce."
SS6
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"A little better than this morning but there is some slush around which is hard to handle. I think it will clear, so being first car is no so easy. A better feeling for me this time." / "Podmínky jsou o něco lepší než ráno. Je tam ale břečka a těžko se v tom jede. Jet první je nevýhoda."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"We are cleaning a bit the line for the cars behind. Overall, this was more tricky than the first pass - difficult to know how much speed to carry." / "Čistíme trať pro ty za námi. Celkově to bylo ještě těžší než ráno."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"The road is really really slippery like before. There is snow, ice and water together. It is difficult to find the grip. We try to do our best but we're not quick enough." / "Trať klouže jak ráno. Je tam sníh, led i voda."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"We had a problem with the fuel on the road section. I was a bit stressed when I started the stage and I stalled on a hairpin." / "Měli jsme problém s palivem na přejezdu. Ve stresu mně pak zhasl motor ve vracáku."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"The road was cleaner this time. It's melted since our ice crew went through - so we are finding things out for ourselves. I think we had a clean run, though, and that's the most important thing." / "Oproti průjezdům špiónů je to rozbředlé, takže si to musíme pohlídat sami."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"Hats off to [my ice-crew driver] Mikko Hirvonen. Everything he's saying is spot on. Okay, a couple of squeaky bum moments in there - but that's how this rally is." / "Klobouk dolů před Mikko Hirvonen, který mně dělá špióna. Vše, na co upozornil, tam bylo. Pár krizovek bylo, ale o tom to tady je."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"A bit more experience, a bit better grip, so the deficit is less but it's still tricky out there." / "Už mám nějaké zkušenosti, grip je lepší, takže ztrácím méně."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"Okay, I'm just trying to come back to get second place in WRC 2." / "Snažím se vrátit na druhé místo WRC2."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"I have a slow puncture on the front right. I finished very carefully." / "Mám pomalý defekt na pravém předním kole."
#40
flagBouffier Bryan - Giraudet Denis
"Okay. A much cleaner road than before but still very easy to make a mistake. The car is working well." / "Stále je hodně snadné udělat chybu."
#38
flagBergkvist Emil - Sjöberg Joakim
"We punctured the front right tyre hitting a rock we hadn’t seen" / Prorazili jsme gumu o kámen, který jsem neviděl."
#61
flagAlthaus Cédric - Bayard Jessica
« Une belle spéciale ! Dommage qu’on ait pris une corde qui nous a couté une crevaison à l’arrière droit. »
#71
flagAstier Raphaël - Vauclare Frédéric
« On a eu quelques passages acrobatiques mais dans l’ensemble ça s’est bien passé ! »
#38
flagBergkvist Emil - Sjöberg Joakim
« On a crevé de l’avant droit en tapant un peu fort sur une pierre qu’on avait pas vu. »
#35
flagGilbert Quentin - Jamoul Renaud
« On a été plus rapide que ce matin mais il fallut faire attention aux plaques de boue et de glace. »
#78
flagBurri Olivier - Rey Stéphane
« J’ai du mal à comprendre les notes données par mes ouvreurs parce que je n’ai jamais été dans le rythme. »
#25
flagAndolfi Fabio - Fenoli Manuel
« On continue à avoir des problèmes de motricité avec notre Fiat qui manque de poids sur le train arrière. »
#106
flagMétiffiot Stéphane - Métiffiot Pierre-André
« Contrairement aux prévisions la six était plus difficile que la trois. J’ai fait une raquette et un raille, heureusement sans rien toucher ! »
SS5
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"More or less the same conditions. Okay, it's been a difficult morning but we are here - and that's not the case for everybody. It's not the best, but we keep going." / "Plus mínus stále stejné podmínky. Náročné ráno, ale jsme tu a to se nedá říci o všech. Není to nejlepší, ale jedeme dál."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"It was OK - there less ice than in the recce so my pace notes were a bit too slow in the final part." / "V závěru bylo méně ledu než na seznamovačkách, takže jsem měl moc pomalý rozpis."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"We stalled the engine on an hairpin and lost some seconds. It's not a great time." / "Zhasl nám motor ve vracáku a ztratili nějaký čas."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Better now we have more tarmac on the road - but it's not been easy. We pushed the car out of parc ferme when it didn't start this morning - the team only got it going with two minute to spare. We have a misfire in the engine and the wrong set-up." / "Teď tam bylo víc asfaltu, takže pro nás lepší. Ráno jsme auto museli ze servisu vytlačit a mechanici ho nahodili 2 minuty před odjezdem. Takže máme problém s motorem a ještě jsme auto nestačili nastavit."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"It's okay. "The rhythm is improving - more consistent now ." / "Jedu teď plynuleji."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"A lot cleaner than the previous stage - where I spun twice. Conditions here make it a bit more level with the cars - but on the tarmac they [the 2017-spec cars] are getting away from me." / "Tahle RZ byla pro mě lepší než ta předchozí, kde jsem 2x udělal hodiny. V těchto podmínkách tolik neztrácím, ale na asfaltu mně nová auta ujíždějí."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"Conditions were more mixed here, there was more Tarmac. We tried to push a bit harder. It was better." / "Podmínky tu byly trochu jiné, tak jsme se na asfaltu pokusili trochu zabrat."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"Hanninen is parked up by the road. It was not a problem for us. For me, this was the best stage of the morning, the confidence is coming." / "Hänninen je vedle trati. Pro mě to byla nejlepší zkouška zatím, začínám si věřit."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
front-right puncture / defekt pravého předního kola
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"We dialled ourselves in quite well I think. Careful in the tricky conditions early on, then we increased the pace and now we are comfortable. I'm very satisfied with the car - but it's very different to what I'm used to." / "Skvěle nám funguje komunikace. V náročných podmínkách jedu opatrně, kde se cítím dobře, jedu naplno. Jsem hodně spokojen s autem, i když je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"It's strange. We hit some stones on the left-side and I thought we might get a puncture. But we were okay and then we felt the front right go down." / "Je to divné. Trefili jsme kámen levým kolem a čekal jsem defekt. Ale pak se objevil defekt vpravo."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"It's my home rally but I don't like these conditions. I know I can push more, but I don't have a good feeling. It's strange.' / "Je to moje domácí soutěž, ale nemám rád tyhle podmínky. Vím, že mohu jet rychleji, ale nevěřím si na to."
#41
flagBasso Giandomenico - Scattolin Simone
"The car undergoes engine problems. It randomly shuts down and has trouble starting back again." / "Probly s motorem. Náhodně chcípá a obtížně se opět startuje."
#67
flagPanzani Luca - Grilli Federico
puncture / defekt
#41
flagBasso Giandomenico - Scattolin Simone
« La voiture subit des problèmes de moteur. Il s’éteint aléatoirement et nous avons du mal à le faire redémarrer. »
#76
flagTidemand Pontus - Andersson Jonas
« C’est la première fois que je conduis avec des clous and je me suis fait quelques frayeurs dans la descente. »
#23
flagDumas Romain - De Turckheim Gilles
« C’est toujours très délicat de diriger la Porsche dans ces conditions. Je fais en sorte de rester sur la route. »
#71
flagAstier Raphaël - Vauclare Frédéric
« On ne s’en sort pas trop mal. J’ai eu un bon feeling avec la voiture mais il ne faut pas que je m’emporte. »
#25
flagAndolfi Fabio - Fenoli Manuel
« Nous avons malheureusement perdu du temps à cause d’un problème électrique. Pour l’instant, on a assez bien conduit. »
#81
flagBoland Eamonn - Morrissey Michael Joseph
« Nous avons des problèmes électriques et mécaniques. »
#105
flagDolce Renaud - Ayasse Jean-Pierre
« On a réussi à stabiliser la voiture mais la descente a été compliquée surtout en freinage. »
#108
flagRenchet Nicolas - Amoros Cédric
“On a fait un tête à queue et on a perdu beaucoup de temps.”
#109
flagLabrousse Fabien - Labrousse Jordy
“On a touché un rail de sécurité, il n’y a pas trop de dégâts. Mais notre temps est vraiment mauvais maintenant. »
#94
flagDrivakos Dimitris - Bante Ekaterini
« La transmission est en surchauffe. On a dû mettre de l’eau sur la différentielle depuis l’habitacle »
#111
flagChareyre Hugues - Lebretton Amandine
« Je n’étais pas à l’aise et je me sentais comme si je n’avais pas de puissance mais tout mis l’un dans l’autre notre temps n’est pas si mauvais.”
#113
flagCrerar Ian - Lévesque Patrick
“J’étais trop lent, je sais que c’était de ma faute et pas celle de la voiture.”
#116
flagBerard Christophe - Bernabo Christophe
“La spéciale est vraiment bien mais l’épingle de la descente doit être prise avec beaucoup de prudence et toute la partie boisée est semblable à un ring de glace. »
#115
flagMartini Eric - Pengial Guy
“La voiture manqué de puissance mais on y va pour les spectateurs.”
#71
flagAstier Raphaël - Vauclare Frédéric
« On a eu quelques passages acrobatiques mais dans l’ensemble ça s’est bien passé ! »
SS4
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Pretty slippy once again, but at least no mistakes from me in this one. The road is a mix of everything. The problem is when there is snow - the thin layer is very, very slippy. I'm not happy with everything on the car at the moment." / "Opět hodně uklouzané, na trati je mix všeho. Nejsem s autem úplně spokojen."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"The grip is not that good. Very tricky. I stalled the engine on a hairpin near the end. I tried to be as clean as possible. Not much grip near the end - probably the studs had gone." / "Grip není dobrý. Ve vracáku mi zhasl motor. Ke konci jsme asi přišli o hřeby."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"Very, very slippery. Difficult conditions. Hard to read the road. No drama. We drive safely." / Náročné podmínky, těžko se čte trať. Jedeme opatrně."
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"My suspension is too stiff. We had a problem with the engine this morning - it didn't start. The team engineers fixed in service but that meant there wasn't enough time to adjust the suspension." / "Mám špatně nastavené tlumiče. Ráno jsme v servisu měli problém nastartovat motor a už nezbyl čas na nastavení tlumičů."
#7
flagMeeke Kris - Nagle Paul
front-left suspension damage / poškozené zavěšení levého předního kola
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"Conditions was even worse that the previous stage. Obviously Kris has gone off. It's so, so simple to make a mistake so I'm trying to keep it neat and tidy. Taking it easy. I'm happy to get to the end." / "Podmínky jsou ještě horší než na předchozí RZ. Je jednoduché udělat chybu jako Meeke. Já jedu na pohodu."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"It's been difficult for sure. Just a lot less grip on the ice than I expected. Still, could be worse..." / "Prostě nemám tolik gripu, kolik bych potřeboval. Ale může to být ještě horší."
#11
flagHänninen Juho - Lindström Kaj
"Okay. Not an easy stage, the grip was changing a lot. It's difficult to find and keep the rhythm. I'm quite happy though. The car is still good." / "Grip se hodně mění, těžko se hledá správné tempo. Jsem spokojen, auto je dobré."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"I have no direct experience in these conditions. Struggling for grip. Not so nice." / "Nemám zkušenosti v těchto podmínkách. Bojuji s gripem."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"Still on the safe side - just exploring the car." / "Jedu bezpečně a seznamuji se s autem.
#40
flagBouffier Bryan - Giraudet Denis
"Okay. A nice stage. In a few places the snow is melting but I cannot complain." / "Místy je sníh rozbředlý, ale stěžovat si nemohu."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"The feeling was good on this stage but I don't understand the time, the grip was better here than the previous stage" / "Pocitově to bylo dobré, ale nerozumím času, grip byl lepší."
#78
flagBurri Olivier - Rey Stéphane
"We went off road straight in a snowbank. The car is not really damaged but is more and more slippery." / "Byli jsme v závěji. Auto není poškozené ale klouže to čím dál víc,"
#23
flagDumas Romain - De Turckheim Gilles
"We don’t have any grip;I believe the spectators can run faster than we drive." / "Nemáme grip, myslím, že diváci můžou běžet rychleji než mi jedeme."
#109
flagLabrousse Fabien - Labrousse Jordy
« On a une alerte sur l’ordinateur de la voiture on va vite appeler l’assistance pour voir ce qui se passe. »
#99
flagTanci Pierre - Malet Sébastien
« Ca a été du sport pourtant je n’ai pas roulé vite mais ai fait trois têtes à queues. »
#95
flagBoisdron Thierry - Preteseille Frédéric
« Ca patine beaucoup. Je sens bien qu’il me manque deux roues motrices pour dépasser les 30km/h. »
#111
flagChareyre Hugues - Lebretton Amandine
« La spéciale se résume à tètes à queues arrêts tètes à queues arrêts du début à la fin. »
#87
flagSouffez Frédéric - Sellin Julien
« Je commence à m’habituer avec la conduite pneus clous. J’arrive à freiner plus tard et à ré accéléré plus tôt en sortie de virages. J’espère qu’il y aura encore du verglas. »
#107
flagHaut-Labourdette Romain - Manzo Benoît
« Apres la très mauvaise journée d’hier, on récupère un peu de confiance et j’ai doublé deux concurrents dans cette spéciale. »
#113
flagCrerar Ian - Lévesque Patrick
« On venait du Canada pour avoir un beau Monte-Carlo on est servi ! It’s a lot of fun ! »
SS3
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
WRC TV crew report his car in a ditch after 2.5km. He's out of the ditch and underway again. / 2,5 km po startu byl v příkopu, ale pokračuje
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
was in a ditch / byl krátce v příkopu
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"It happened in a junction. Very, very icy. I pulled the handbrake but the car never turned. It was very slow - 10kph. Super tricky. First on the road is a disaster. I think it will get quicker. Not the start we wanted today." / "Na odbočení byl led, zatáhl jsem za ručku, ale nic se nestalo, bylo to v malé rychlosti. Jet první je peklo. Takhle jsme si začátek nepředstavovali."
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"It was okay, some places a bit wide but I enjoyed the stage even though it was very slippery. I have a good balance with the car. It feels great." / "V pohodě, místy jsem jel moc zeširoka. Hodně to klouže, ale mám dobrý pocit z auta."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"Some places it felt not much faster than the recce. Not great at all. It's difficult to learn the grip on the surface. It's changing. We are really slow, no?" / "Místy jedeme jak na seznamovačkách. Těžko se hledá grip. Asi jsme pomalí, co? "
#10
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I'm sure we lost one minute near the end. There was a section of Tarmac but you can't use it - it's so cold the tyres have no heat in them." / "Mám pocit, že jsme na konci strašně ztratili. Sice tam byl asfalt, ale pneumatiky nešlo zahřát."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"Really tricky - some bad moments. Some radio interference too, we could people in our team talking, and that was distracting." / "Zrádné, měl jsem pár krizovek. A také nás zlobilo rádio, slyšeli jsme lidi z týmu mluvit a rušilo mě to."
#7
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I can't believe after all that there's only a few seconds in it! It's a lottery. Some places are sheet ice - you lose a lot there. The snow's not so bad. It's easy to lose a minute here and not know why. So it's good." / "Nemohu uvěřit, že jsme tam nechali jen pár vteřin. Jsou tam místa s totálním ledem. Lehce tam ztratíte minutu a nevíte jak."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"Unbelievable. I've never seen anything like it in my life. I just tried to keep it neat and tidy. Trying to learn with every kilometres and see how we go." / "Neuvěřitelné, nikdy jsem neviděl něco jako je tohle. Vzal jsem to na pohodu a učím se."
#11
flagHänninen Juho - Lindström Kaj
"Okay. Nothing special. I lost some time passing Evans. Otherwise okay." / "Ztratil jsem nějaký čas předjížděním Evanse, jinak OK."
#3
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"Nothing. It's just the grip I have. I went in the ditch once but that was just 10 seconds." / "Prostě nemám grip. Byl jsem v příkopu, ale tak na 10 sekund jenom."
#8
flagLefebvre Stéphane - Moreau Gabin
"All is okay today. I've never driven in these conditions. I take zero risks. The car is perfect." / "Nikdy jsem na tomhle nejel, vůbec jsem neriskoval. Auto je skvělé."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
"Really, really difficult. Just sliding around on the safe side. No risk." / "Opravdu náročné, jen se kloužete."
#32
flagKopecký Jan - Dresler Pavel
"I didn't have so much experience in this snow and ice. I took it cautiously, lots more tricky stages to come." / "Nemám s těmito podmínkami moc zkušeností, tak jsem to vzal opatrně. Další zrádné zkoušky přijdou."
#39
flagCamilli Eric - Veillas Benjamin
"Different conditions to the recce. A lot of ice and I'm a little afraid after last year. I'm trying to find my confidence. Not easy for me." / Podmínky jsou jiné oproti seznamovačkám. Hodně ledu a po loňsku to mám těžké, hledám sebevědomí."
#36
flagBonato Yoann - Boulloud Benjamin
"We are very disappointed. We are going to have to retire. Our engine has broken down.” / Jsme zklamaní, musíme odstoupit, porucha motoru."
#42
flagCrugnola Andrea - Ferrara Michele
"We made a small hit because of a slight mistake. Our rear left axle was opened. The rest of the day will be complicated." / Něco jsme po chybě trefili, máme problém na levém zadním zavěšení. Po zbytek dne to bude komplikované."
#77
flagTempestini Simone - Bernacchini Giovanni
Retired because of a mechanical problem / odstoupil - TZ
#21
flagDelecour François - Savignoni Dominique
"The Fiat 124 Abarth is a great car but the rear axle is too light to drive correctly on the snow." / "Fiat je skvělé auto, ale zadek je příliš lehký pro správnou jízdu na sněhu."
#83
flagLópez Pepe - Rozada Borja
“We had a small hit at the rear left axle, it punctured the tyre and welost a lot of time.” / "Do něčeho jsme narazili levým zadním kolem a byl z toho defekt."
SS2
#5
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"It was OK. The car was maybe moving a bit too much." / "V pohodě, snad jen auto je až moc neklidné."
#6
flagSordo Dani - Martí Marc
"It was better than I expected. I wasn't completely on the pace but the car felt good." / "Lepší, než jsem čekal. Neměl jsem sice ideální tempo, ale auto je dobré."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Happy to be safely through. Starting Monte-Carlo by night is always tricky. A bit of gravel on surface, but not a bad stage. No problem" / "Jsem rád, že jsme to v pohodě projeli. Začínat na Monte v noci je vždy obtížné. Je tam vytahaný bordel."
#2
flagTänak Ott - Järveoja Martin
"Very tricky, struggling for rhythm. We are through. Car is nice.. have to find the rhythm." / "Zrádné, nemám tempo, ale jsme tu. Auto je dobré."
#14
flagBreen Craig - Martin Scott
"I'm in a race of my own here but I'm happy with that stage to be honest." / "Jedu si svůj závod, ale upřímně jsem spokojen."
#35
flagGilbert Quentin - Jamoul Renaud
"Bad stage. Big problems with the brakes’ pedal. Impossible to brake hard. Hope better tomorrow." / "Máme nějaké problémy s brzdami."
#76
flagTidemand Pontus - Andersson Jonas
"Alright start but had a spin in a hairpin." / "Udělal jsem ve vracáku hodiny."
#31
flagMikkelsen Andreas - Jæger Anders
“Safely through, no risks! Starting with cold tyres, caught up with another driver on stage.” / "Bez rizika, dojel jsem také jezdce přede mnou."
#38
flagBergkvist Emil - Sjöberg Joakim
We made a small hit at the front left which caused a transmission problem, perhaps because of the gearbox. / "Něco jsme trefili pravým předkem a způsobili tím potíže s transmisemi, asi převodovka."
#91
flagVialle Lilian - Ghirardello Manuel
“The engine is broken. I think this is the end of the adventure for us.” / "Problémy s motorem, asi končíme.
#27
flagNoberasco Gabriele - Michi Daniele
“We are having a huge problem with the clutch. It bothered us all along the stage especially in the uphill of the turnstiles” / problémy se spojkou
SS1
#4
flagPaddon Hayden - Kennard John
accident / havárie
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"It's always difficult to find the limit in those conditions. I was a bit safe on tyre choice & driving, I hope the time won't be too bad" / "Vždy je těžké hledat limity v těchto podmínkách. Bral jsem to opatrněji, doufám, že to nebude tak hrozné."
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.