lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
donate
Our website is made possible by displaying online advertisements.
Please consider supporting us by disabling Adblock.

31. ADAC Rallye Deutschland 2013

22. 8. – 25. 8. 2013, Trier • asphalt 371,86 km - (cancelled 41,08 km) • Other years
WRC #9WRC 2 #9JWRC #4WRC 3 #9Citroën Racing Junior Trophy (D) #5

Info

SS16

76
flagAksa Subhan - Arena Nicola
Stopped in the stage / Zastavil v RZ
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
I was too nervous at the beginning of the stage...Really great moment, he was pushing really hard / Byl jsem hodně nervózní na začátku zkoušky. Skutečně úžasný moment, opravdu jsme tvrdě tlačili.
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
- Neuville time suggests he's had an off - foliage and mud on car / - Přijel s autem od listí a bláta ...
21
flagProkop Martin - Ernst Michal
Really good weekend, there were full of czech fans here in Germany, I am happy like. / Skutečně dobrý víkend, bylo tu v Německu spousta českých fanoušků, jsem moc šťastný.
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
There are things I need to improve and let's see what we can do in the future.. / Jsou tu věci, které potřebujeme vylepšit a uvidí se, co s tím v budoucnu dokážeme udělat...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
It was quite ok, slippy, / Bylo to celkem dobré, klouzavé...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Was bad rally for us, We'll keep going / Byla to pro nás špatná soutěž, budeme pokračovat...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
Lot of moments...I cannot count how many times we had a spin or a half-way spin! But at least we finished / Hodně zážitků... Nespočítám, kolikrát jsme byli v hodinách nebo v polohodinách! Ale nakonec jsme v cíli.
6
flagAl-Attiyah Nasser - Bernacchini Giovanni
Great race for us, It is good for the team, for M-sport, for Qatar sport, that we finished this rally. I am really happy for our performance, we pushed a lot for the team, for next year. / Krásný závod pro nás, je to dobré pro tým, M-sport, Qatar Sport, že jsme dokončili rally. Jsem skutečně spokojený s naším výsledkem. Hodně jsme tlačili pro výsledek týmu i pro příští rok.
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Not too bad, I hope I can get points with that but Dani and Thiery will be maximum attack, we finished the rally / Nebylo to špatné, doufám, že získáme co nejvíce bodů ale Dani a Thiery budou útočit na maximum, jsme v cíli rally...
131
flagLanda Daniel - Novák Petr
Info v Regroupingu: Naprosto si ten závod vychutnáváme, nabourali jsme kvůli výstražnýmu trojúhelníku v pátek. Sbíráme zkušenosti.

SS15

131
flagLanda Daniel - Novák Petr
Info v Regroupingu: Naprosto si ten závod vychutnáváme, nabourali jsme kvůli výstražnýmu trojúhelníku v pátek. Sbíráme zkušenosti.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
info from regrouping: it´s going to be intense all the way through... I was watching the splits...I was not in a particular hurry / Info z přeskupení: Začíná to být napjaté ze všech úhlů pohledu... Já jen sledoval splity... Já jsem nijak zvlášť nespěchal
84
flagPaddon Hayden - Kennard John
Nothing to gain, everything to lose, we've just got to bring it home...depends on rain...we're on hards all round... / Ničeho jsme nedosáhli, všechno ztrácíme, pouze chceme spatřit cíl, záleží na dešti, jedeme na tvrdých pneu.
75
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
a good run by him, fair play. All to play for...there were places we could have gone faster. / Dobrá jízda od něj (Kubica), férový souboj. Byla tam místa, kde bysme mohli jet rychleji...
74
flagKubica Robert - Baran Maciej
Went very well, we had very good splits [from Evans] we hope for no rain because we have no soft tyres / Šlo to moc dobře, měli jsme pěkné splity (oproti Evansovi), doufáme, že nebude pršet, nemáme měkké pneu
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
We have not done a bad stage - next loop we have to push - that's my only target / Nebylo to dobrá, špatná zkouška, příští průjezd musíme zabrat - to je jediný cíl.
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Taking it steady, very slippery in places. / Jedu rovnoměrně, hodně to klouže na spoustě míst.
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Everything OK, I just took it sensibly because yesterday obviously was quite a disappointment. So the target is to get the points for the manufacturers title and that's the main thing. / Vše je ok, beru to rozumně, protože včera to bylo velké zklamání. Takže cíl je získat co nejvíc bodů pro fabriku a to je hlavní věc.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Took it slow and just followed the splits times / Jel jsem pomalu a pouze jel podle splitů.
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I lost a little bit the brakes and then the confidence...could be stiffer, it is moving too much. Now we will try again / Ztratil jsem trochu brzdy a soustředění... mohlo to být ostřejší, hodně se to pohybuje do stran. Zkusíme to znovu.
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
In the beginning I lost little bit time, after that I push, it is very dirty, I can´t relax. / Na začátku jsem ztratil trochu času, potom jsem zabral, je velmi špinavá trať, nemohl jsem odpočívat.

SS13

32
flagWiegand Sepp - Christian Frank
Stopped on the road / Lehce blokuje trať, opřel se o strom, posádka ok
21
flagProkop Martin - Ernst Michal
Po tý předchozí vložce, která byla šílená, je ta pozice super, prostě udržet se na trati, je to hodně blátivý, žádná sranda, nedá se jet na pohodu, protože to pohodový neni.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Really muddy and slippy in many places... I take it carefully... / Skutečně blátivo a uklouzáno na spoustě míst, jel jsem opatrně...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I have survived...I feel like a big power losss.... / Přežil jsem... Cítil jsem velkou ztrátu výkonu...
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
It is ok, I am happy. / Je to Ok, jsem šťastný.

SS12

7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Clipped an obstacle in SS12 and damaged the car, tried to continue but now stopped. No further participation from today. Will be back on the stages tomorrow morning under Rally 2 regs / Uvízl v SS12 a poškodil vůz a snažil se pokračovat, ale teď se zastavil. Pro dnešek konec. zítra nastoupí do Rally 2.
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
ends roadside of SS12, not able to get the car back on stage. No damage. / končí mimo trať na RZ12, není možné dostat auto zpět na trať. Žádné poškození.
21
flagProkop Martin - Ernst Michal
I saw JML, he was trying go back to the road. / Jen dojet do cíle, Viděl jsem Latvalu, snažil se dostat zpět na trať. On tu ještě není?!?
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
Really nice conditions...very happy to be honest, but I will not speak a lot / Skutečně krásné podmínky, jsem spokojený, ale nechci o tom moc mluvit
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Neuville has damage - right-hand side and rear 16:08.9: Left-hander, you couldn't see the corner - I think the exhaust is broken and damage / pravá zadní strana auta poškozena - levá zatáčka, myslím, že máme poškozený výfuk
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Off the road / Mimo trať
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Off the road / Mimo trať

SS11

8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
It's OK...the grip is not high enough, with higher grip it could be a great stage...but OK.. / Je to OK, přilnavost není dostatečná, s větším gripem by to byla nádherná zkouška... ale OK...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
It was so difficult, we had a couple of moments...I was just cruising, just cruising / Bylo to dost těžké, měli jsme pár krizovek... Jen jsem projížděl, pouze projížděl...
6
flagAl-Attiyah Nasser - Bernacchini Giovanni
Stopped in the stage / Zastavil v RZ
21
flagProkop Martin - Ernst Michal
In the begining the feeling was very good, but than difficult to find traction on the limit, lot of sand on the road. / Na začátku jsem se cítil velmi dobře, ale těžko se hledala trakce, hodně písku na trati.
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Went flat out on the jump in the middle, maybe longest one today? Gear shifting down itself when landing / Jel na hraně na skoku uprostřed, možná nejdelší dnes? Podřadil když přistával.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
It was so difficult,,,so much loose gravel...I didn't take any risks, and you can see that in the time / Bylo to těžké, hodně volné šotoliny, neriskoval jsem, je to vidět na čase...
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
At the end I lost time... but I am very happy. Bueno.../ Ke konci jsem ztratil, ale jsem moc spokojený...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Very pleased with my driving, I tried to manage my tyres, at the end I tried to get a little back to Jari but not enough / Jsem moc spokojen s jízdou, snažím se pořešit pneumatiky, na konci jsem se sanžil přiblížit k Jarimu, ale né dost.
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
There was one left hand corner in the forest that was very slippy and I just lost a little bit of grip on. / Byla tam jedna levá zatáčka v lese, hodně to tam klouzalo a ztratil jsem tam trochu přilnavost.

SS10

4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
I brake too late - I saw some brake lines and thought they were good...I went off. / Brzdil jsem příliš pozdě, viděl jsem nějaké stopy po brždění a myslel jsem, že tak je to správně... byl jsem venku...
21
flagProkop Martin - Ernst Michal
Tahle vložka nebyla úplně podle našich představ, měla úplně jinej rytmus, kterej jsme nechytili, ale před náma je nejdůležitější vložka dne.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Went into a field at one junction, took me some time to get back into the road / V jedné křižovatce jsem vyjel do pole, nechal jsem tam nějaký čas abych se dostal zpět na trať.
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
That is really good...the steering is really good...I'm happy with my performance.../ Je to skutečně dobré, řízení je moc dobré... jsem spokojený se svým výkonem...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I think it is difficult to follow him (JML), I had a good time. / Myslím, že je těžké ho následovat, měl jsem dobrý čas.
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Really fast, a long time driving against the limiter...then you have the narrow places under the trees in the forests.../ Skutečně rychlé, hodně se jelo na limitu auta, potom přišla úzká sekce pod stromy v lese...

SS9

103
flagKoči Martin - Starý Petr
I was finding myself, it is getting better. / Hledal jsem sám sebe, jde to lépe.
52
flagGilbert Quentin - Galmiche Isabelle
Stopped in the stage / Zastavil v RZ
84
flagPaddon Hayden - Kennard John
Struggling to get a rhythm/ Bojování o rytmus...
75
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
Not sure with these tyres again, not sure if I am missing a trick...second part I really struggled to get the sweet spot.. / Nejsem si stoprocentně jistý na těchto pneumatikách, ve druhé části jsem skutečně bojoval
74
flagKubica Robert - Baran Maciej
We have one spin, but we have no grip...that's how it is.... / Dělal jsem hodiny, ale nemáme přilnavost, tím to je...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
It was not easy to get the motivation to start this morning...nothing here except the Power Stage. / Nebylo to jednoduché se namotivovat dnes ráno, o nic už tu nejde vyjma Powerstage.
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Good stage, I enjoyed it a lot...I feel good, I am not pushing at all, just driving in a rhythm where I feel comfortable / Dobrá zkouška, bavil jsem se moc, mám dobrý pocit, netlačím na maximum, jen jedu ve správném rytmu.
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
It was really fun at the start of the stage - one corner where we spin...it was practice for me! / Byla to opravdu zábava na startu zkoušky - v jedné zatáčce jsme dělali hodiny - dobrý trénink...
6
flagAl-Attiyah Nasser - Bernacchini Giovanni
Really fast roads, nice to drive...we try to keep...a good pace, I am really happy with the performance... / Skutečně rychlé tratě, krásná jízda, snažíme se to držet, dobrý rytmus, jsem opravdu spokojený...
21
flagProkop Martin - Ernst Michal
Problem was not in the car, I can see small improvement, but we loosing time, we are on the good way. / Problém nebyl v autě, trochu se zlepšujeme, ale ztrácíme čas, jsme na dobré cestě...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
I think we are going a little better today, quite slippery in places in there and I took it quite carefully on the mud.. / Myslím, že jsme se trochu zlepšili oproti včerejšku, v některých místech to dost klouzalo a v blátě jsem jel hodně opatrně.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Not bad, start of the stage was really bad for me...I lost 3 seconds in the first 2 splits...I'm not awake, but OK. / Nebylo to špatné, začátek zkoušky se ale nepovedl, ztratil jsem 3 vteřiny na prvních 3 splitech, ještě jsem se neprobudil, ale jinak OK.
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
I am really happy with the set-up. Yesterday was better, it is ok, good for the start. / Jsem skutečně spokojený s nastavením. Včerejšek byl lepší, je to ok, dobrý začátek dne.
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
It is quite close, I enjoy, I didn´t take any risk on this one. I can go fast, but I need to be find good rythm. / Je to těsné, bavím se, neriskuji. Můžu jet rychleji, ale potřebuji najít správný rytmus.
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Mixture of small roads and very big roads, couple of places it was very slippery, luckily I was braking early enough. / Směska uzoučkých a širokých silnic, pár míst hodně klouzalo, naštěstí jsem brzdil včas.

SS5

12
flagKościuszko Michał - Szczepaniak Maciej
I have pain in my chest in my neck I feel pain at the moment:we need to do something, we cannot drive like this / Bolí mě hrudník a v krku, cítím bolest v tuto chvíli. potřebujeme s tím něco udělat, takhle se nedá jet...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
I'm quite happy; towards the end we were losing but the pace is good, pretty happy with the pace I am doing at the moment / Jsem docela spokojený, ale na konci jsme ztráceli, jízda byla ale dobrá, jsem s tím v tuto chvíli spokojený.
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
I have 2 spares, I put 2 soft on, we thought it would rain more...it didn't. / Mám dvě rezervy, dal jsem 2 měkké, mysleli jsme, že bude pršet víc, ale nebylo tomu tak...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Was a good stage, some places the tarmac was a bit slippery, I felt good. / Byla to dobrá zkouška, nějaká místa byla trochu uklouzaná, ale cítil jsem se dobře.
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Couple of places little bit slippery...i have a couple of soft tyres on the car, I should have used hard ones / Pár míst bylo trochu uklouzaných, mám dvě měkké na autě, měl jsem použít tvrdé...

SS4

84
flagPaddon Hayden - Kennard John
We started to get this light rain, really inconsistent grip,you've got to be really careful, got to think about things more / Odstartovali jsme do lehkého deště, skutečně rozdílná přilnavost, musíte být skutečně opatrný, víc přemýšlet...
32
flagWiegand Sepp - Christian Frank
it starts to rain...we have cross tyres, maybe not the best decision, we have intercom problems, not the best morning... / Začalo pršet, máme pneumatiky křížem, možná to nebyla ideální volba, máme problémy s interkomem, není to to nejlepší ráno...
75
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
A spin at the start, didn't help my confidence, I lost the brakes... / Hodiny na začátku zkoušky, to nepomohlo mé sebedůvěře, odešly mi brzdy.
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
We chose soft tyres for this section...quite difficult to drive with them... / Zvolili jsme měkké pneu pro tuto sekci, docela těžko se s nimi jede...
12
flagKościuszko Michał - Szczepaniak Maciej
I have a back injury, it is hard to drive, it is very painful.../ Mám zraněná záda, těžko se jede, je to hodně bolestivé.
21
flagProkop Martin - Ernst Michal
Ted to bylo trochu lepší, na kříž jsme dali měkký a tvrdý, začalo pršet, je to dost zamotaný...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
In some places I am taking it too slow, too cautious... / V některých místech jsem byl příliš pomalý, hodně opatrný...
3
flagSordo Dani - del Barrio Carlos
All the time understeer, I do not have feeling with the front...difficult to fight... / Celou dobu se auto nedotáčelo, nemám dobrý pocit z předku, těžko se bojuje...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I think his suspension broke. I was surprised to see the car in the middle of the road, otherwise it was OK / Myslím, že má poškozené zavěšení. Byl jsem překvapený, když jsem viděl auto uprostřed trati, na druhou stranu to bylo ok.
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
He was unfortunately stopped, he has gone off the road...I don't think he is carrying on. / Naneštěstí zastavil (Ogi), byl mimo trať, nemyslím si, že bude pokračovat
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Still stopped in stage, Latvala passed him. / Zastavil v RZ a Latvala ho předjel.

SS3

131
flagLanda Daniel - Novák Petr
Havárie / Accident
33
flagKremer Armin - Wicha Klaus
Havárie / Accident

SS1

82
flagKruuda Karl - Järveoja Martin
Technická závada / Mechanical
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Havárie / Accident
-->