• lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
  • lang
'
donate
;

Yuriy Shapovalov

portrait
Lastname:Shapovalov
Firstname:Yuriy
Date of birth:14. 3. 1972
flag
Ukraine

Stats

Starts total:92
Retirements: 30 (32.6%)

Starts

2018
flag Ukraine − 5.
wins − 0×
points − 40
stage wins − 1×
flagRally Uman
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Severyn
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXP8Retired
2017
flag Ukraine − 4.
wins − 0×
points − 60
stage wins − 1×
wins − 0×
points − 6
photo
photo
flagRally Trembita
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN44.4. Ukraine
2. class N4
flagRally Artsyz
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IXP83.3. Ukraine Liman Cup
3. class P8
flagRally Uman
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN44.4. Ukraine
2. class N4
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN411.11. Ukraine
4. class N4
2016
flag Ukraine − 10.
wins − 1×
points − 56
stage wins − 6×
wins − 0×
points − 16
stage wins − 1×
flagRally Kuyalnik
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P84.4. Ukraine Liman Cup
4. class P8
flagExpress Auto Rally
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P83.3. Ukraine Liman Cup
3. class P8
flagRally Severyn
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P84.4. Ukraine Liman Cup
4. class P8
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Mitsubishi Lancer Evo IXN41.1. Ukraine
1. class N4
2015
flag Ukraine − 8.
wins − 0×
points − 58
wins − 0×
points − 10
flagKhersonske Rally
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Galicia
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Accident
flagRally Galicia
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Mitsubishi Lancer Evo IXN47.7. Ukraine
5. class N4
flagRally Za Mir - To Peace
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#10icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P84.4. Ukraine Liman Cup
4. class P8
flagRally Kuyalnik
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#10icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P84.4. Ukraine Liman Cup
4. class P8
flagRally Yedyna Krayina - One Country
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#2icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P8Retired
2014
flag Ukraine − 5.
wins − 0×
points − 40
wins − 0×
points − 5
flagRally Za Mir - To Peace
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#2icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P84.4. Ukraine Liman Cup
4. class P8
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagShapovalov Rally Cup
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXP8Gearbox
2013
wins − 0×
points − 10
flag Ukraine − 21.
wins − 0×
points − 18
wins − 0×
points − 8
stage wins − 2×
photo
flagRally Trembita
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#10icon Mitsubishi Lancer Evo IX39.9. Ukraine
6. class 3
flagWOG Yalta Rally Fest
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#10icon Mitsubishi Lancer Evo IX322.22. Ukraine
8. class 3
flagRally Galicia
European Rally Cup
Ukraine
Belarus
flagShumakov Liubomyr#11icon Mitsubishi Lancer Evo IX3Retired
flagRally Kuyalnik
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#3icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P82.2. Ukraine Liman Cup
2. class P8
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#10icon Mitsubishi Lancer Evo IX3Wheel
flagRally Chernomor
Ukraine Crimea Cup
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P89.9. Ukraine Liman Cup
9. Ukraine Crimea Cup
9. class P8
2012
wins − 0×
points − 4
flagExpress Auto Rally
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXP85.5. Ukraine Liman Cup
5. class P8
flagRally Mariupol
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX3Suspension
2011
flag Ukraine − 7.
wins − 0×
points − 218
stage wins − 3×
flagRally Alushta
Ukraine
Ukraine Cup
flagShumakov Liubomyr#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Transmission
flagRally Osinniy Akkerman
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P82.2. Ukraine Liman Cup
2. class P8
flagInternational Aleksandrov Rally
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Suspension
flagRally Kuyalnik
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#2icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P81.1. Ukraine Liman Cup
1. class P8
flagPrime Yalta Rally
IRC
European Rally Cup East
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#18icon Mitsubishi Lancer Evo IX318.17. IRC
5. Ukraine
3. European Rally Cup East
flagRally Mariupol
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN44.4. Ukraine
4. class N4
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN44.4. Ukraine
4. class N4
2010
flag Ukraine − 3.
wins − 0×
points − 430
stage wins − 3×
flagPrime Yalta Rally
European Rally Cup East
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN411.8. Ukraine
11. European Rally Cup East
9. class N4
flagAleksandrov Rally
Ukraine
flagGerman Ivan#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN44.4. Ukraine
4. class N4
flagRally Galicia
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Mariupol
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN43.3. Ukraine
3. class N4
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Retired
flagRally Bukovyna
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#3icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
2009
flag Ukraine − 4.
wins − 0×
points − 276
stage wins − 2×
flagPrime Yalta Rally
European Rally Cup East
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#2icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Evgeniy Leonov
N42.2. Ukraine
2. European Rally Cup East
2. class N4
flagRally Bukovyna
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#2icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Mariupol
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#2icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagShapovalov Rally Cup
Ukraine Liman Cup
flagShapovalov Nazariy#3icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Shapovalov Rally Team
P813.13. Ukraine Liman Cup
6. class P8
2008
flag Ukraine − 2.
wins − 0×
points − 28
stage wins − 1×
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN45.5. Ukraine
4. class N4
flagRally Chernivtsi-600
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Accident
flagPrime Yalta Rally
European Rally Cup East
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. European Rally Cup East
2. class N4
flagRally Perlova Galicia
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Mariupol
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Belye Nochi
Russia
flagShumakov Liubomyr#19icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Retired
flagRally Stara Fortecia
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#7icon Mitsubishi Lancer Evo IXN410.10. Ukraine
9. class N4
flagRally Ladoga
Russia
flagNesvit Kyrylo#16icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Engine
2007
flag Ukraine − 7.
wins − 0×
points − 13
stage wins − 5×
flagPrime Yalta Rally
European Rally Cup East
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#1icon Mitsubishi Lancer Evo IXN4Retired
flagRally Bukovyna
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#4icon Mitsubishi Lancer Evo IXN45.5. Ukraine
flagRally Galicia
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Foxtrot Rally Team
N44.4. Ukraine
4. class N4
flagRally Trembita
Ukraine
flagNesvit Kyrylo#4icon Mitsubishi Lancer Evo IXN45.5. Ukraine
5. class N4
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagVolodko Igor#4icon Mitsubishi Lancer Evo IX
Foxtrot Rally Team
N4Steering
flagRally LahdenpohjaflagShumakov Liubomyr#18icon Mitsubishi Lancer Evo VIIIN4Accident
2006
flag Ukraine − 4.
wins − 0×
points − 23
stage wins − 1×
flagRally Podillia
Ukraine Liman Cup
flagRudenko Yevgenia#7icon Mitsubishi Lancer Evo VIIIP8Retired
flagRally Zolota Osin Karpat
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo VIIIN44.4. Ukraine
4. class N4
flagRally of Turkey
WRC
flagShumakov Liubomyr#82icon Mitsubishi Lancer Evo VIIIN423.23. WRC
1. class N4
flagNemiroff Yalta Rally
European Rally Cup East
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Mitsubishi Lancer Evo VIIIN4Retired
flagRally Bukovyna
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo VIII
Foxtrot Rally Team
N44.4. Ukraine
4. class N4
flagRally Galicia
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo VIII
Foxtrot Rally Team
N47.6. Ukraine
7. class N4
flagRally Trembita
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo VIII
Foxtrot Rally Team
N4Gearbox
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo VIII
Foxtrot Rally Team
N45.5. Ukraine
5. class N4
flagRally Stara Fortecia
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#7icon Mitsubishi Lancer Evo VIII
Foxtrot Rally Team
N43.3. Ukraine
3. class N4
flagRally LadogaflagShumakov Liubomyr#25icon Mitsubishi Lancer Evo VIIIN411.11. class N4
2005
flag Ukraine − 7.
wins − 0×
points − 12
flagLife Yalta Rally International
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#4icon Subaru Impreza STi N8N4Retired
flagLife Yalta Rally-Sprint
Ukraine Cup
flagShumakov Liubomyr#4icon Subaru Impreza STi N8N4Retired
flagRally VyborgflagShumakov Liubomyr#15icon Subaru Impreza STi N8N45.4. class N4
flagRally Stara Fortecia
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Subaru Impreza STi N8
Kremenchutski Kolesa
N4Gearbox
flagRally Galicia
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Subaru Impreza STi N8
Kremenchutski Kolesa
N42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Belye NochiflagShumakov Liubomyr#20icon Subaru Impreza STi N8N4Transmission
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Subaru Impreza STi N8
Kremenchutski Kolesa
N45.5. Ukraine
4. class N4
flagRally GukovoflagShumakov Liubomyr#18icon Subaru Impreza STi N8N4Engine
flagRally Skif
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#5icon Subaru Impreza STi N8N4Retired
flagRally Stolitsa
Ukraine Cup
flagShumakov Liubomyr#2icon Subaru Impreza STi N8N43.3. Ukraine Cup
2. class N4
flagRally Marinovka
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#9icon Subaru Impreza STi N8P83.3. Ukraine Liman Cup
3. class P8
flagRally LadogaflagShumakov Liubomyr#31icon Subaru Impreza STi N8N4Retired
flagRally PenoflagShumakov Liubomyr#30icon Subaru Impreza STi N8N428.19. class N4
2004
flag Ukraine − 5.
wins − 0×
points − 14
flagRally Karpaty
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#14icon Subaru Impreza STi N8N4Retired
flagRally NovorossiyskflagShumakov Liubomyr#55icon Subaru Impreza STi N8N4Engine
flagRally Dnipro
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#14icon Subaru Impreza STi N8N45.5. Ukraine
5. class N4
flagRally Niko Galicia
Ukraine Cup
flagShumakov Liubomyr#14icon Subaru Impreza STi N8N42.2. class N4
flagRally Marinovka
Ukraine Liman Cup
flagShumakov Liubomyr#14icon Subaru Impreza STi N8P83.3. Ukraine Liman Cup
3. class P8
flagRally Virazh
Russia Cup
flagShumakov Liubomyr#9icon Subaru Impreza STiN4Didn´t start
flagRally Kuyalnik
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#14icon Subaru Impreza STi N8N42.2. Ukraine
2. class N4
flagRally Chumatskiy Shlyah
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#14icon Subaru Impreza STi N8N414.14. Ukraine
6. class N4
flagRally Stara Fortecia
Ukraine
flagShumakov Liubomyr#14icon Subaru Impreza STi N8
Kremenchutski Kolesa
N47.7. Ukraine
6. class N4
flagRally Marinovka
Ukraine Liman Cup
flagYevtekhov Vitaliy#54icon Subaru Impreza STi N8P83.3. Ukraine Liman Cup
3. class P8
flagRally Stolitsa
Ukraine
flagYevtekhov Vitaliy#14icon Subaru Impreza STi N8N4Retired
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.