Rally Marynovka

flag
Ukraine Liman Cup #3
18. 8. – 19. 8. 2006, Odessa • entries/finish - 44/23 • gravel
1. flag Reshetilov Oleksandr - Mishchenko Yevgen icon Subaru Impreza GT 51:48.1
2. flag Gontovyi Pavlo - Varvariuk Kostiantyn icon Škoda Fabia 52:15.2
3. flag Boichenko Ivan - Yagolnytskyi Oleksandr icon Mitsubishi Galant VR-4 53:18.6
1. flag Reshetilov Oleksandr - Mishchenko Yevgen icon Subaru Impreza GT 51:48.1
2. flag Gontovyi Pavlo - Varvariuk Kostiantyn icon Škoda Fabia 52:15.2
3. flag Boichenko Ivan - Yagolnytskyi Oleksandr icon Mitsubishi Galant VR-4 53:18.6
flag
Ukraine Liman Cup #2
14. 7. – 15. 7. 2006, Odessa • entries/finish - 44/29 • gravel 72,00 km
1. flag Petrenko Volodymyr - Yarovenko Dmytro icon Mitsubishi Lancer Evo VI 51:15.8
2. flag Reshetilov Oleksandr - Mishchenko Yevgen icon Subaru Impreza GT 51:57.6
3. flag Romanenko Ivan - Kucherov Oleg icon Mitsubishi Lancer Evo VI TME 52:36.4
1. flag Petrenko Volodymyr - Yarovenko Dmytro icon Mitsubishi Lancer Evo VI 51:15.8
2. flag Reshetilov Oleksandr - Mishchenko Yevgen icon Subaru Impreza GT 51:57.6
3. flag Romanenko Ivan - Kucherov Oleg icon Mitsubishi Lancer Evo VI TME 52:36.4
flag
Ukraine Liman Cup #1
16. 6. – 17. 6. 2006, Odessa • entries/finish - 42/27 • gravel
1. flag Reshetilov Oleksandr - Mishchenko Yevgen icon Subaru Impreza GT 51:51.9
2. flag Gontovyi Pavlo - Varvariuk Kostiantyn icon Škoda Fabia 53:44.6
3. flag Yanovskyi Oleksiy - Kolomeitseva Iryna icon Lada 2112 S1600 54:24.7
1. flag Reshetilov Oleksandr - Mishchenko Yevgen icon Subaru Impreza GT 51:51.9
2. flag Gontovyi Pavlo - Varvariuk Kostiantyn icon Škoda Fabia 53:44.6
3. flag Yanovskyi Oleksiy - Kolomeitseva Iryna icon Lada 2112 S1600 54:24.7
flag
Ukraine Liman Cup #7
28. 10. – 29. 10. 2005, Odessa • entries/finish - 44/31 • gravel
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 49:45.6
2. flag Aleksandrov Andriy - Aleksandrova Oksana icon Subaru Impreza STi N11 50:00.6
3. flag Perets Sergiy - Nesvit Kyrylo icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 50:11.7
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 49:45.6
2. flag Aleksandrov Andriy - Aleksandrova Oksana icon Subaru Impreza STi N11 50:00.6
3. flag Perets Sergiy - Nesvit Kyrylo icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 50:11.7
flag
Ukraine Liman Cup #6
2. 9. – 3. 9. 2005, Odessa • entries/finish - 31/21 • gravel
1. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 51:53.3
2. flag Storchak Igor - Trach Igor icon Lada Samara 2108 52:27.7
3. flag Nikitiuk Mykola - Volodko Igor icon Subaru Impreza GT 52:38.5
1. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 51:53.3
2. flag Storchak Igor - Trach Igor icon Lada Samara 2108 52:27.7
3. flag Nikitiuk Mykola - Volodko Igor icon Subaru Impreza GT 52:38.5
flag
Ukraine Liman Cup #5
5. 8. – 6. 8. 2005, Odessa • entries/finish - 35/26 • gravel
1. flag Chapovskyi Igor - Aleksandrov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 47:10.8
2. flag Nikitiuk Mykola - Shcherbakov Volodymyr icon Subaru Impreza GT 48:29.5
3. flag Olenych Kostiantyn - Olenych Oleksandr icon Subaru Impreza GT 48:33.8
1. flag Chapovskyi Igor - Aleksandrov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 47:10.8
2. flag Nikitiuk Mykola - Shcherbakov Volodymyr icon Subaru Impreza GT 48:29.5
3. flag Olenych Kostiantyn - Olenych Oleksandr icon Subaru Impreza GT 48:33.8
flag
Ukraine Liman Cup #4
1. 7. – 2. 7. 2005, Odessa • entries/finish - 35/25 • gravel
1. flag Perets Sergiy - Nesvit Kyrylo icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 45:56.6
2. flag Zhelezko Oleksiy - Kulinich Dmytro icon Subaru Impreza STi N8 46:04.7
3. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 46:48.6
1. flag Perets Sergiy - Nesvit Kyrylo icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 45:56.6
2. flag Zhelezko Oleksiy - Kulinich Dmytro icon Subaru Impreza STi N8 46:04.7
3. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 46:48.6
flag
Ukraine Liman Cup #3
3. 6. – 4. 6. 2005, Odessa • entries/finish - 30/17 • gravel
1. flag Perets Sergiy - Nesvit Kyrylo icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 46:39.0
2. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 48:22.0
3. flag Yarylo Yuriy - Mashtak Mykhailo icon Mitsubishi Lancer Evo VI 48:28.4
1. flag Perets Sergiy - Nesvit Kyrylo icon Mitsubishi Lancer Evo VIII 46:39.0
2. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 48:22.0
3. flag Yarylo Yuriy - Mashtak Mykhailo icon Mitsubishi Lancer Evo VI 48:28.4
flag
Ukraine Liman Cup #2
6. 5. – 7. 5. 2005, Odessa • entries/finish - 29/22 • gravel
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VI 36:48.4
2. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 38:18.3
3. flag Olenych Kostiantyn - Olenych Oleksandr icon Subaru Impreza GT 38:50.4
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VI 36:48.4
2. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 38:18.3
3. flag Olenych Kostiantyn - Olenych Oleksandr icon Subaru Impreza GT 38:50.4
flag
Ukraine Liman Cup #1
1. 4. – 2. 4. 2005, Odessa • entries/finish - 37/28 • gravel 57,00 km
1. flag Petrenko Volodymyr - Dmytrenko Oleksandr icon Mitsubishi Lancer Evo IV 37:46.6
2. flag Zhelezko Oleksiy - Leonidov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 37:49.0
3. flag Shapovalov Yuriy - Shumakov Liubomyr icon Subaru Impreza STi N8 38:05.7
1. flag Petrenko Volodymyr - Dmytrenko Oleksandr icon Mitsubishi Lancer Evo IV 37:46.6
2. flag Zhelezko Oleksiy - Leonidov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 37:49.0
3. flag Shapovalov Yuriy - Shumakov Liubomyr icon Subaru Impreza STi N8 38:05.7
flag
Ukraine Liman Cup #5
6. 11. – 7. 11. 2004, Odessa • entries/finish - 28/18 • gravel 49,20 km
1. flag Petrenko Volodymyr - Nykolaichuk Stanyslav icon Mitsubishi Lancer Evo IV 31:19.9
2. flag Polochaninov Volodymyr - Aleksandrov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 31:58.0
3. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 32:09.4
1. flag Petrenko Volodymyr - Nykolaichuk Stanyslav icon Mitsubishi Lancer Evo IV 31:19.9
2. flag Polochaninov Volodymyr - Aleksandrov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 31:58.0
3. flag Chapovskyi Igor - Nikolaev Andriy icon Subaru Impreza STi N8 32:09.4
flag
Ukraine Liman Cup #4
27. 8. – 28. 8. 2004, Odessa • entries/finish - 23/21 • gravel 34,80 km
1. flag Saliuk sr. Oleksandr - Kosianchuk Leonyd icon Mitsubishi Lancer Evo VII
2. flag Faiuk Sergiy - Ryzhak Dmytro icon Subaru Impreza GT
3. flag Shapovalov Yuriy - Shumakov Liubomyr icon Subaru Impreza STi N8
1. flag Saliuk sr. Oleksandr - Kosianchuk Leonyd icon Mitsubishi Lancer Evo VII
2. flag Faiuk Sergiy - Ryzhak Dmytro icon Subaru Impreza GT
3. flag Shapovalov Yuriy - Shumakov Liubomyr icon Subaru Impreza STi N8
flag
Ukraine Liman Cup #3
2. 7. – 3. 7. 2004, Odessa • entries/finish - 29/27 • gravel 34,80 km - (cancelled 17,40 km)
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VI 12:29.7
2. flag Zhelezko Oleksiy - Leonidov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 12:56.0
3. flag Protasov Yuriy - Chernukha Taras icon Mitsubishi Lancer Evo IV 13:20.7
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VI 12:29.7
2. flag Zhelezko Oleksiy - Leonidov Andriy icon Subaru Impreza STi N8 12:56.0
3. flag Protasov Yuriy - Chernukha Taras icon Mitsubishi Lancer Evo IV 13:20.7
After SS3 rally was stopped due to weather conditions.
flag
Ukraine Liman Cup #2
1. 5. – 2. 5. 2004, Odessa • entries/finish - 17/17 • gravel 31,80 km
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VI 21:08.9
2. flag Protasov Yuriy - Chernukha Taras icon Mitsubishi Lancer Evo IV 22:21.0
3. flag Shapovalov Yuriy - Yevtekhov Vitaliy icon Subaru Impreza STi N8 22:32.8
1. flag Razumovskyi Valeriy - Sultanov Igor icon Mitsubishi Lancer Evo VI 21:08.9
2. flag Protasov Yuriy - Chernukha Taras icon Mitsubishi Lancer Evo IV 22:21.0
3. flag Shapovalov Yuriy - Yevtekhov Vitaliy icon Subaru Impreza STi N8 22:32.8

Page is not visible with AdBlock (or any other ad blocker) enabled.
Please consider supporting us by disabling AdBlock.
drivers322 854
codrivers468 702
events86 331
entries3 750 070
video39 491
photos794 291
car plates1 422 870