lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
donate
Our website is made possible by displaying online advertisements.
Please consider supporting us by disabling Adblock.

22. Coates Hire Rally Australia 2013

12. 9. – 15. 9. 2013, Coffs Harbour • gravel 352,36 km • Other years
WRC #10WRC 2 #10WRC 3 #10
portrait
icon
Volkswagen Polo R WRC
WOB VW 361
Volkswagen Motorsport
class
WRC
portrait

Final results

1. overall - 1. class WRC - 1. WRC

Stage results

1. legTimePos.km/hs/kmOverallPos. after
SS1 Coffs 1 (1.60 km)1:23.75.
5. class WRC

5. WRC
68.81.001:23.75.
5. class WRC

5. WRC
SS2 Coffs 2 (1.60 km)1:23.11.
1. class WRC

1. WRC
69.32:46.84.
4. class WRC

4. WRC
SS3 Tuckers Nob 1 (8.44 km)5:27.91.
1. class WRC

1. WRC
92.78:14.71.
1. class WRC

1. WRC
OK, quite a slippery stage, not a very good stage for me, but good to start the rally... / OK, dost uklouzaná zkouška, nebyla pro mě moc dobrá, ale dobrý začátek rally...
SS4 Bellingen 1 (10.72 km)6:26.11.
1. class WRC

1. WRC
100.014:40.81.
1. class WRC

1. WRC
I just take this advantage... / Pouze využvám této výhody (má nejlepší podmínky ze špičky)...
SS5 Newry 1 (24.91 km)15:10.11.
1. class WRC

1. WRC
98.529:50.91.
1. class WRC

1. WRC
Not easy - difficult to get the rhythm... / Není to snadné - těžko se hledá tempo...
SS6 Tuckers Nob 2 (8.44 km)5:20.81.
1. class WRC

1. WRC
94.735:11.71.
1. class WRC

1. WRC
Good grip, nice stage, I tried to push, nobody wants to do stupid mistake today... / Dobrá přilnavost, krásná zkouška. Snažil jsem se zabrat, nikdo nechce udělat dneska stupidní chybu...
SS7 Bellingen 2 (10.72 km)6:15.41.
1. class WRC

1. WRC
102.841:27.11.
1. class WRC

1. WRC
We had a good run through the stage. / Byla to dobrá jízda
SS8 Newry 2 (24.91 km)14:38.81.
1. class WRC

1. WRC
102.056:05.91.
1. class WRC

1. WRC
I think we could say today was perfect: really good start to the rally...it was good idea to give us 4 minutes / Myslím, že můžeme říci že dnešek byl perfektní, skutečně dobrý začátek rally, byl to dobrý nápad dát nám 4 minutové rozestupy
SS9 Coffs 3 (1.60 km)1:20.81.
1. class WRC

1. WRC
71.357:26.71.
1. class WRC

1. WRC
SS10 Coffs 4 (1.60 km)1:19.92.
2. class WRC

2. WRC
72.10.0658:46.61.
1. class WRC

1. WRC
2. leg
SS11 Nambucca 1 (49.90 km)28:19.71.
1. class WRC

1. WRC
105.71:27:06.31.
1. class WRC

1. WRC
I was not playing with him, I was just trying to copy his rhythm...it was just like that... / Nehrál jsem si s ním, jen jsem se snažil kopírovat jeho rytmus...bylo to tak...
SS12 Valla 1 (14.84 km)8:47.31.
1. class WRC

1. WRC
101.31:35:53.61.
1. class WRC

1. WRC
Today the rally is long....that is good...I cannot say I really pushed...I am last on the road...good fun.../Dnes je to dlouhé...to je dobré...nemohu říci, že tlačím...jsem poslední na trati (ze špičky-pozn.red.)...dobrá zábava...
SS13 Nambucca 2 (49.90 km)27:41.31.
1. class WRC

1. WRC
108.12:03:34.91.
1. class WRC

1. WRC
SS14 Valla 2 (14.84 km)8:34.31.
1. class WRC

1. WRC
103.92:12:09.21.
1. class WRC

1. WRC
SS15 Coffs 5 (1.60 km)1:23.31.
1. class WRC

1. WRC
69.12:13:32.51.
1. class WRC

1. WRC
SS16 Coffs 6 (1.60 km)1:21.41.
1. class WRC

1. WRC
70.82:14:53.91.
1. class WRC

1. WRC
3. leg
SS17 Bucca 1 (10.89 km)6:19.62.
2. class WRC

2. WRC
103.30.012:21:13.51.
1. class WRC

1. WRC
Keep it good...5 stage to go / Jde to dobře... ještě 5 rz do cíle...
SS18 Wedding Bells 1 (22.24 km)11:29.01.
1. class WRC

1. WRC
116.22:32:42.51.
1. class WRC

1. WRC
I think the split was wrong, we did not push at the end. Okay, it was a good stage for us. / Myslím, že splity byly špatně, netlačili jsme ke konci. OK, byla to dobrá zkouška.
SS19 Shipmans 1 (29.44 km)15:08.71.
1. class WRC

1. WRC
116.62:47:51.21.
1. class WRC

1. WRC
Great loop: I like this stage... / Tahle zkouška se mi líbí...
SS20 Bucca 2 (10.89 km)6:07.71.
1. class WRC

1. WRC
106.62:53:58.91.
1. class WRC

1. WRC
SS21 Wedding Bells 2 (22.24 km)11:11.21.
1. class WRC

1. WRC
119.33:05:10.11.
1. class WRC

1. WRC
Good...thinking more and more about it...but keeping a good rhythm otherwise you have too much time to think.. / Dobré... víc a víc o tom přemýšlím... ale udržuji si správný rytmus, na druhou stranu je hodně času k přemýšlení...
SS22 Shipmans 2 [Power Stage] (29.44 km)14:44.91.
1. class WRC

1. WRC
119.83:19:55.01.
1. class WRC

1. WRC
We did the job and were thinking it was OK...still we have done another perfect rally...good for the team... / Odpracovali jsme si to a myslíme, že to bylo dobré... právě jsme dokončili další perfektní rally... je to dobré pro tým...
More: did my best...now it's one point - it"ll happen soon / Pokračování: Jel jsem jak nejlépe umím... teď je to jeden bod - bude to již brzy...

Entry photos from this event

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
-->